Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.„Tarcza finansowa PFR 2.0” – trwa nabór wniosków

PrintMailRate-it

 

 

Damian Dobosz, Jagna Kowalczyk-Fudali

27 stycznia 2021 r.

 

Z programu skorzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zostały dotknięte kolejną falą pandemii COVID-19. Krąg beneficjentów został ograniczony do określonych branż.


Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw działających w 45 branżach  objętych restrykcjami w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Skorzystanie z „tarczy finansowej 2.0” możliwe jest jeżeli jeden z podanych niżej kodów PKD wpisany jest do KRS lub CEIDD jako przedmiot działalności danego podmiotu (nie musi stanowić przeważającej działalności przedsiębiorstwa).


Kody PKD gwarantujące skorzystanie z „tarczy finansowej 2.0”


• 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
• 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
• 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
• 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi
• 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
• 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
• 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
• 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
• 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
• 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
• 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
• 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
• 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
• 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
• 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
• 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
• 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
• 74.20.Z - Działalność fotograficzna
• 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
• 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
• 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
• 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
• 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
• 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
• 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
• 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
• 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
• 86.90.D - Działalność paramedyczna
• 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
• 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
• 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
• 91.02.Z - Działalność muzeów
• 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
• 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
• 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
• 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
• 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
• 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
• 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Dodatkowe kryteria otrzymania wsparcia


Przedsiębiorstwo dodatkowo powinno posiadać status MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) w rozumieniu odpowiednich przepisów. Są to przedsiębiorstwa, które wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi oraz partnerskimi zatrudniają od 1 do 249 pracowników oraz wykazują obroty poniżej 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro. Ustalenie statusu przedsiębiorstwa następuje na podstawie przepisów unijnych.

Ponadto przedsiębiorstwo musi wykazać spadek obrotów o minimum 30% od kwietnia do grudnia 2020 r. lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. – spadek wywołany w związku z pandemią.
Kwota subwencji uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa, liczby zatrudnionych pracowników  oraz wykazanej straty. Maksymalna kwota subwencji to nawet 3,5 mln złotych na jednego beneficjanta.


Jak aplikować o wsparcie


Warunkiem otrzymania wsparcia, po spełnieniu wymaganych programem przesłanek, jest złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i zawarcie umowy subwencji z PFR.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wniosek o udzielenie subwencji za pośrednictwem bankowości elektronicznej na stronach internetowych wskazanych banków –gotowość pośredniczenia w programie zgłosiło 18 banków komercyjnych i większość banków spółdzielczych.

 

Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2021 r.

 

Jak możemy pomóc

 

Chcesz wiedzieć czy możesz ubiegać się o wsparcie finansowe? Szukasz pomocy w składaniu wniosku? Zachęcamy do skorzystania z konsultacji i porad naszych ekspertów. Skontaktuj się z nami. 

Deutschland Weltweit Search Menu