Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Program Polski Ład a zmiany w systemie podatkowym

PrintMailRate-it

Bartosz Fuchs

24 maja 2021 r.

 

15 maja 2021 r. zaprezentowano program Polski Ład. Zgodnie z zapowiedziami jego głównym zadaniem ma być wsparcie oraz niwelowanie skutków związanych z pandemią.  Program zakłada wprowadzenie wielu zmian, wśród których znalazł się także „reset podatkowy”.


Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia dotyczące modyfikacji aktualnego systemu podatkowego.

 

 

Zmiany w podatku PIT – pozytywy


 

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł

Jednym z najczęściej przytaczanych elementów programowych Polskiego Ładu jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku, która ma wynosić 30 000 zł w skali roku (ok. 2 500 zł miesięcznie). Argument za podniesieniem tej kwoty występuje od dawna w debacie publicznej. Wynika to z faktu, że tylko wąska grupa podatników może skorzystać z aktualnej kwoty wolnej, która wynosi 8 000 zł.

 

To korzystne rozwiązanie rozszerza beneficjantów kwoty wolnej od podatku i stanowi jej waloryzację w stosunku do panujących realiów gospodarczych. Należy podkreślić, że z kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać jedynie podatnicy, którzy rozliczają PIT na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej).

 

Zakres przekazanych informacji nie uwzględnia kilku istotnych aspektów, w tym np. jaka będzie kwota zmniejszająca podatek dla osób, które będą osiągały roczny dochód powyżej 30 000 zł.

 

Podniesienie progu w skali podatkowej do 120 000 zł

Kolejnym pozytywnym aspektem, który ma poprawić sytuację podatników jest pierwsze od 12 lat podniesienie wartości progu podatkowego. Obecnie 17% PIT płaci się do kwoty 85 528 zł. Powyżej tej wartości stawka podatku wynosi 32%.

 

Wprowadzenie Polskiego Ładu ma sprawić, że 32% PIT będzie płacone dopiero od dochodu przekraczającego 120 000 zł.

 

Ulga dla tzw. Klasy Średniej

Pojawiła się także zapowiedź wprowadzenia ulgi dla osób, które osiągają dochód z tytułu umowy o pracę w wysokości od 70 000 zł do 120 000 zł. Są to jednak jedyne informacje, które zostały ujawnione na temat przedmiotowej ulgi.

 

Ulga na PIT dla powracających z emigracji

Według zapowiedzi osoby, które powrócą z emigracji do Polski, będą mogły odliczyć w zeznaniu rocznym za 2022 r. od podstawy opodatkowania 50 000 zł. Analogiczne rozwiązanie ma być możliwe także w rozliczeniu za 2023 r.


Ryczałt od przychodów zagranicznych

Podatnicy, którzy podejmą decyzję o zmianie rezydencji podatkowej z zagranicznej na polską, będą mogli skorzystać z ryczałtowego opodatkowania dochodów osiąganych za zagranicą. Nie przedstawiono jednak więcej informacji na temat omawianego ryczałtu (np. w zakresie stawki podatku czy też konkretnego źródła jego opodatkowania).

 

Program „Powrót kapitału”

Program ten ma stanowić zachętę dla osób posiadających utajniony majątek lub dochody za granicą, które nie są wykazywane przez polskich rezydentów podatkowych. Według zapowiedzi ujawnienie zagranicznego źródła dochodu (majątek lub dochód) nie będzie wiązać się z reperkusjami ze strony władz podatkowych w postaci wszczęcia postępowania w zakresie unikania opodatkowania.


Brak PIT dla aktywnych zawodowo emerytów oraz brak PIT od emerytur wynoszących do 2 500 zł miesięcznie

W ramach zaprezentowanego filaru „Złota jesień życia” zostały zapowiedziane:

  • brak PIT od emerytur wynoszących nie więcej niż 2 500 zł miesięcznie;
  • brak PIT dla osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego pozostały aktywne zawodowo (PIT-0).

 

 

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej


 

Jasną stronę zapowiedzianych zmian w zakresie PIT przyćmiewają zmiany w zakresie składki zdrowotnej.


Likwidacja ryczałtowej składki zdrowotnej w działalności gospodarczej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą obecnie opłacać składkę zdrowotną według ryczałtowej kwoty, która w 2021 r. wynosi 381,81 zł miesięcznie. Polski Ład zakłada wprowadzenie zmiany, która ma na celu przybliżenie sposobu kalkulacji składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej ze sposobem kalkulacji w przypadku umowy o pracę.


Po wdrożeniu zmiany, prowadzący działalność gospodarczą będą naliczać składkę zdrowotną proporcjonalnie do osiąganych dochodów według sztywnej 9% stawki.


Zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

O ile zmiana sposobu kalkulacji składki zdrowotnej dotyczyła wyłącznie prowadzących działalność gospodarczą, to likwidacja możliwości odliczenia jej od podatku ma już dotknąć wszystkich podatników. Zmiana ta wiąże się z najdotkliwszymi konsekwencjami, które prowadzą do istotnego zwiększenia obciążeń publicznoprawnych.


Najbardziej poszkodowani będą jednak przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którym jednocześnie zwiększy się wartość składki zdrowotnej (z powodu uzależnienia jej wysokości od osiąganego dochodu) oraz zlikwiduje możliwość jej odliczenia od podatku. Dla przedsiębiorców  rozliczających się liniowo stawka PIT może zatem wzrosnąć z 19% do 28%.


Całkowite oskładkowanie umów zleceń

Od 1 stycznia 2022 r. umowy zleceń mają zostać w pełni oskładkowane. Założenia Polskiego Ładu w zakresie umów cywilnoprawnych nie kończą się na zmianie zasad oskładkowania, lecz przewidują ich całkowitą likwidację i wprowadzenie jednolitego kontraktu o pracę.


Warto zauważyć, że wśród założeń Polskiego Ładu nie znalazło się oskładkowanie umów o dzieło.


 

Pozostałe zmiany


 

Wśród wielu koncepcji Polskiego Ładu znajdują się zmiany, które dotyczą także innych sfer prawa podatkowego.


W przypadku podatku CIT są to m.in.:

  •  rozszerzenie zakresu ulgi IP-BOX oraz ulgi B+R;
  • zwiększenie grona firm, które będą mogły skorzystać z estońskiego CIT;
  • wprowadzenie ulgi na automatyzację i robotyzację;
  • zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę dla spółek (ulga na IPO);
  • uproszczenia dla holdingów w zakresie cen transferowych.


W zakresie podatku VAT są to m.in.:

  • brak opodatkowania transakcji realizowanych w ramach tzw. grup kapitałowych VAT (rozwiązanie tożsame jak w przypadku opodatkowania podatkiem CIT wewnętrznych transakcji grup kapitałowych);
  • możliwość opcjonalnego opodatkowania podatkiem VAT transakcji finansowych przez instytucje finansowe.

 

Na ten moment nie pojawiły się żadne projekty aktów legislacyjnych wprowadzających Polski Ład w życie.


Eksperci Rödl & Partner monitorują proces wdrażania programu i będą informować o wszelkich postępach. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu