Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Koronawirus a badania lekarskie i szkolenia BHP pracowników

PrintMailRate-it

Magda Dubiel

24 marca 2020 r.


W związku ze stanem epidemicznym w Polsce, Główny Inspektor Pracy (GIP) przedstawił swoje stanowisko w zakresie obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wytyczne GIP zostały skierowane do wszystkich Okręgowych Inspektorów Pracy.

 

Kierowanie na badania lekarskie

 

GIP zarekomendował zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce (w tej chwili również w odniesieniu do stanu epidemii). Wprowadzenie takiego ograniczenia ma pozostawać jednak bez wpływu na obowiązek pracodawcy do terminowego wystawiania skierowań na badania okresowe pracowników. Co więcej, na pracodawcy spoczywać ma obowiązek zobowiązania pracowników do odbycia badań okresowych niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego (stanu epidemii).
Zgodnie z propozycją GIP utrzymany powinien zostać natomiast zakaz dopuszczania do pracy pracowników niedysponujących orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W konsekwencji niezmiennie niemożliwe pozostaje dopuszczenie pracownika do pracy bez poddania go wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim.

 

Przeprowadzanie szkoleń BHP i instruktażu stanowiskowego

W zakresie przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy GIP zarekomendował, aby umożliwić pracodawcy przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń pracowników w formie samokształcenia lub seminariów w trybie zdalnym. Propozycja GIP obejmuje przede wszystkim odbywanie szkoleń w formie wideo- lub telekonferencji. Pracodawca decydujący się na wprowadzenie takich rozwiązań powinien zapewnić pracownikom dostęp do materiałów niezbędnych do zapoznania się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie (np. poprzez rozesłanie materiałów drogą mailową). W przypadku odbycia szkoleń w formie zdalnej, niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego (stanu epidemii), wszyscy pracownicy odbywający szkolenie w takim trybie powinni zostać zobowiązani do odbycia egzaminu sprawdzającego zdobytą przez nich wiedzę i ich umiejętności.


Powyższe propozycje GIP odnoszą się zarówno do szkoleń ogólnych (wstępnych), jak i szkoleń okresowych pracowników. W przypadku szkoleń wstępnych ich wymiar wynosić miałby co najmniej 3 godziny lekcyjne, zaś w przypadku szkoleń okresowych – co najmniej 8 godzin lekcyjnych.
GIP w dalszym ciągu optuje za utrzymaniem obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania przez pracownika pracy na danym stanowisku.


Należy zwrócić uwagę również na to, że we wstępnym projekcie tzw. „tarczy antykryzysowej” przewidziano już wyraźnie zawieszenie przepisów Kodeksu Pracy w odniesieniu do obowiązku okresowych badań lekarskich pracowników.


Nasi eksperci chętnie pomogą Państwu w odpowiedzi na szczegółowe pytania w tym temacie.

 

Kontakt

Contact Person Picture

Michał Prokop

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu