Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Raportowanie niefinansowe – nowe przepisy

PrintMailRate-it

​Maciej Ogórek

9 lutego 2024


Rada Ministrów rozpoczyna pracę nad nowymi przepisami dotyczącymi raportowania niefinansowego.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowana została informacja na temat wdrożenia do polskich przepisów postanowień Dyrektywy 2022/2464 dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). 

Implementacja CSRD planowana jest w formie nowelizacji ustawy o rachunkowości (oraz innych ustaw). Dotychczas przepisy z zakresu raportowania niefinansowego również regulowane były przez ustawę o rachunkowości. Można zatem przypuszczać, że przepisy te zostaną rozbudowane zgodnie z treścią CSRD. 

Opracowywany projekt nowelizacji ma również za zadanie implementować postanowienia dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2023/2775 z 17 października 2023 r. Dyrektywa delegowana podniosła, co do zasady, o 25% progi finansowe definiujące poszczególne kategorie jednostek (mikro, małe, średnie i duże jednostki). Przynależność do danej kategorii jednostek ma bezpośredni wpływ m.in. na możliwość (bądź jej brak) korzystania z uproszczeń przewidzianych dyrektywą o rachunkowości, czy na obowiązek (lub jego brak) badania sprawozdań finansowych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r., natomiast termin implementacji CSRD do przepisów krajowych upływa 6 lipca 2024 r. Za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów. 

Masz pytania związane z raportowaniem niefinansowym? Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Ogórek

radca prawny

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu