Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD)

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​Katarzyna Kołodziej

21 marca 2024


15 marca 2024 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła tekst dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD lub CS3D). 
 
Zatwierdzony projekt dyrektywy stanowi kompromis, który poprzedziły wielomiesięczne negocjacje w zakresie kluczowych regulacji.
 

Zakres przedmiotowy CSDDD

 
Zgodnie ze swoją nazwą, dyrektywa zawiera przepisy ustanawiające obowiązki należytej staranności w odniesieniu do praw człowieka i środowiska. Jej celem jest zapobieganie wywoływaniu niekorzystnych skutków na ww. obszary w toku działalności przedsiębiorstw, działalności ich jednostek zależnych, jak również działalności prowadzonej przez ich kontrahentów w ramach tzw. łańcucha działalności (chain of activities). Dyrektywa zakłada wzmocnienie ochrony praw człowieka, w tym praw pracowniczych i socjalnych, jak również łagodzenie zmian klimatycznych i ograniczenie globalnego ocieplenia.
 

Kogo dotyczy CSDDD

 
Zakresem podmiotowym będą objęte przedsiębiorstwa z krajów UE, jak również z państw trzecich.
 
Państwa członkowskie będą zobowiązane do jej implementacji do krajowego porządku prawnego w terminie 2 lat od jej wejścia w życie. Przewiduje się stopniowe stosowanie zasad w niej ustanowionych. W pierwszej kolejności, po 3 latach od dnia wejścia dyrektywy w życie, przepisy miałyby znaleźć zastosowanie do największych przedsiębiorstw, które w ostatnim roku obrotowym, za które sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, zatrudniały średnio ponad 5000 pracowników, a ich przychody netto ze sprzedaży w skali światowej przekraczały 1500 mln euro. Po 4 i 5 latach zakresem regulacji zostałyby objęte coraz mniejsze przedsiębiorstwa, docelowo te zatrudniające średnio ponad 1000 pracowników i generujące przychody netto w skali światowej o wysokości ponad 450 mln euro rocznie.
 
Efektem wprowadzenia dyrektywy ma być nałożenie na określone grupy przedsiębiorstw obowiązku należytej staranności w zakresie ochrony praw człowieka oraz kwestii środowiskowych w związku z prowadzoną przez nich działalnością oraz zwiększenie odpowiedzialności za naruszenia tych obowiązków.
 
W kwietniu br. zaplanowane jest głosowanie nad projektem dyrektywy w Parlamencie Europejskim.
 
Masz dodatkowe pytania dotyczące dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw (CSDDD)? Skontaktuj się​ z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Kołodziej

adwokat, LL.M. (Heidelberg)

Wyślij zapytanie

Profil

​​


Deutschland Weltweit Search Menu