Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Centralny Rejestr Beneficjetów Rzeczywistych

PrintMailRate-it

Barbara Kaczała

27 sierpnia 2019 r. 


13 października został utworzony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr ma być narzędziem do weryfikacji struktury właścicielskiej firm w Polsce.

Obowiązek ujawnienia określonych danych w rejestrze dotyczy szeregu podmiotów, w tym:
 • spółek jawnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

 

Informacje podlegające zgłoszeniu:

 • nazwa,
 • forma organizacyjna,
 • siedziba,
 • nr KRS,
 • NIP.

 

Konieczne będzie ustalenie beneficjenta rzeczywistego spółki, czyli osoby fizycznej lub osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia.

Spółki będą musiałby przekazać następujące informacje o ich beneficjentach rzeczywistych oraz członkach organu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentacji:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL lub data urodzenia,
 • wielkość i charakter udziału lub przysługujące uprawnienia.

 

Termin na dokonanie rejestracji to 7 dni od dnia dokonania wpisu danej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku spółek, które są już wpisane do KRS, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu pół roku, czyli najpóźniej do 13 kwietnia 2020 r. Rejestr będzie jawny i bezpłatny. Niewywiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłoszenia do rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 mln zł.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z compliance, eksperci Rödl & Partner pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie wsparcia przy ustaleniu beneficjenta rzeczywistego oraz w dokonaniu rejestracji.

Kontakt

Contact Person Picture

dr Monika Behrens

radca prawny

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu