Brexit a akcyza i cło

PrintMailRate-it

 

Adam Biedrzycki

16 lipca 2020 r.

 

1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej i oficjalnie zostało państwem trzecim. Tym samym wkroczyliśmy w okres przejściowy przewidziany w umowie dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, który będzie trwał do 31 grudnia 2020 r. Do 1 stycznia 2021 r. w temacie stosowania przepisów cła i akcyzy w wymianie handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską nic się nie zmieni. Co dalej? Wskazówki UE dla inwestorów pozwalają na wysnucie pierwszych wniosków dotyczących handlu z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.


Szczególny status

Pierwszą kwestią wartą zaznaczenia jest status Irlandii Północnej, która zgodnie z protokołem jej dotyczącym ma mieć szczególny status wewnątrz Zjednoczonego Królestwa. Irlandia Północna od 1 stycznia 2021 r. ma stosować osobne reguły handlu z UE, jak i z resztą Zjednoczonego Królestwa. Ma to zapewnić swobodę przepływu towarów oraz usług i swobodne przemieszczanie się miedzy Irlandią Północną, a Republiką Irlandii. W mocy pozostaje więc większość przepisów podatkowych obejmujących ten obszar  i przepisy o unii celnej.


Wszystkie inne terytoria w Wielkiej Brytanii będą traktowane jako kraj trzeci. Dotychczas funkcjonujące na terytorium składy podatkowe nie będą już mogły rozpoczynać procedur zawieszenia akcyzy celem przewozu wyrobów akcyzowych na terytorium UE  i nie będą mogły stosować systemu EMCS (za wyjątkiem przewozów rozpoczętych przed 1 stycznia 2021 r.). Towary akcyzowe wysyłane i dostarczane z Wielkiej Brytanii będą podlegać podobnym procedurom jak towary z krajów spoza UE.


Przywóz towarów z UE pod ścisłą kontrolą?

Nie wiemy jeszcze czy UE uzgodni z brytyjskim rządem jak będą wyglądać procedury dla przybywających towarów unijnych. Wielka Brytania zadeklarowała jednak, że w przypadku braku porozumienia z Brukselą będzie stopniowo nakładać coraz bardziej ścisłe środki kontroli przywozu towarów z UE.


Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy importujący do Zjednoczonego Królestwa towary standardowe (takie jak odzież czy sprzęt elektroniczny) będą zobligowani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej tych towarów i w ciągu 6 miesięcy od każdego importu będą musieli wypełnić i złożyć zgłoszenie celne importowe. Płatność należności celnych będzie odroczona do czasu złożenia tego zgłoszenia. Pełną kontrolą celną będą objęte jednak wyroby akcyzowe czy produkty niebezpieczne, a zwierzęta i rośliny „wysokiego ryzyka” będą podlegały kontroli w miejscach przeznaczenia lub innych miejscach wyznaczonych.


Od kwietnia 2021 r. produkty odzwierzęce oraz wszystkie rośliny i produkty roślinne zaczną podlegać uprzedniemu zgłoszeniu i odpowiedniej dokumentacji.


Od lipca 2021 r. płatność należności celnych i zgłoszenie towarów będzie się odbywać w miejscu przywozu. Konieczne będą pełne zgłoszenia bezpieczeństwa, a towary objęte kontrolą sanitarną i fitosanitarną będą ściślej kontrolowane w przystosowanych do tego punktach kontroli granicznej.


Nie jest znana jeszcze wysokość stawki celnej dla towarów unijnych. Ze strony brytyjskiego rządu wiemy, że w razie niepodpisania umowy o wolnym handlu między UE, a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. towary unijne będą objęte stawkami celnymi z UK Global Tariff. Stawki te zostały określone ad valorem w funtach brytyjskich. W porównaniu do tych dotyczących unijnej taryfy celnej zostały one obniżone i uproszczone. 

 

Szczegóły dotyczące relacji handlowych z Wielką Brytanią będą zależnie od wyników negocjacji umowy o współpracy z UE. Warto już dziś zacząć przygotowania do nowych okoliczności: rozpocząć szkolenia pracowników z procedur celnych i akcyzowych, uzyskać stosowne certyfikaty aby przyspieszyć przyszłe odprawy celne czy przekonfigurować swój łańcuch dostaw.


Specjaliści Rödl & Partner chętnie służą wsparciem w tym temacie.

Kontakt

Contact Person Picture

Tadeusz Piekłowski

Senior Associate

+48 71 606 04 11

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu