Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Weryfikacja kontrahentów przy transakcjach rajowych – jak uniknąć problemów?

PrintMailRate-it

Mateusz Żyła

28 czerwca 2022 r.


Choć od wprowadzenia przepisów dotyczących transakcji pośrednich rajowych minęło już ponad półtora roku to stosowanie nowych regulacji nadal jest niejasne dla podatników.

Ministerstwo Finansów do tej pory nie określiło, jak dokładnie ma wyglądać procedura weryfikacji kontrahentów, pomimo że sankcje za brak jej przeprowadzenia mogą być dla podatników poważne. Dalsze czekanie i niepodejmowanie działań wydaje się niebezpieczne. Rekomendujemy jak najszybsze wdrożenie odpowiedniej procedury w przedsiębiorstwie.

Nowe regulacje


W tym roku podatnicy pierwszy raz będą się mierzyć z obowiązkiem przeprowadzenia weryfikacji swoich kontrahentów. Obowiązek dotyczy partnerów biznesowych, do których wypłacano w roku podatkowym kwotę przekraczającą 500 tys. zł. Wówczas trzeba ustalić, czy kontrahent wypłacał do podmiotu rajowego – czyli mającego siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (np. Hongkong, Malediwy) – kwotę przekraczającą również 500 tys. zł. Jeśli tak, podatnik musi ustalić beneficjenta rzeczywistego, czyli podmiot, który:

  • otrzymuje należności do własnej korzyści;
  • nie jest pośrednikiem, który ma obowiązek przekazania płatności do innego podmiotu;
  • prowadzi rzeczywistą, a nie jedynie teoretyczną działalność gospodarczą.

Weryfikacja kontrahentów 


W pierwszej kolejności należy ustalić podmioty, którym zapłacono w danym roku więcej niż pół miliona złotych, i uzyskać od nich informacje, czy przekazywali oni podmiotom rajowym płatności przekraczające 500 tys. zł. Obowiązek ten jest dla podatników nowy i może być uciążliwy, ponieważ wymaga nakładu pracy i wiedzy z zakresu cen transferowych.

Na kolejnym etapie należy ustalić rzeczywistego właściciela płatności, co może być w niektórych wypadkach bardzo trudne. W określeniu obowiązków nie pomaga ani ustawodawca, ponieważ obowiązujące przepisy są niejasne, ani Ministerstwo Finansów, które nadal nie wydało finalnej wersji objaśnień podatkowych w tym temacie. 

Przy analizie projektu objaśnień powstaje pytanie, czy dla dochowania należytej staranności w weryfikacji kontrahentów wystarczające może być już samo przesłanie oświadczenia do kontrahenta z prośbą o informacje, czy zostały przekroczone progi kwotowe, oraz o wskazanie rzeczywistego właściciela przekazanej płatności. Nie można jednak zapominać, że na podatniku ciąży obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji właściciela rzeczywistego. Podatnik musi sprawdzić dostępne mu źródła informacji, tak by zabezpieczyć się przed zarzutem niedochowania należytej staranności. Niewłaściwe przeprowadzenie weryfikacji właściciela rzeczywistego wiąże się bowiem z ryzykiem niesporządzenia dokumentacji cen transferowych, co naraża spółkę na odpowiedzialność podatkową, a samych członków zarządu na odpowiedzialność karnoskarbową.

Procedura należytej staranności


Nowelizacja ustawy o CIT nakłada na podatników niejasne a jednocześnie wiążące się z dużą odpowiedzialnością wymogi, które powinny być spełnione już w tym roku. Dlatego rekomendujemy posiadanie pisemnej procedury należytej staranności i wykonanie weryfikacji, uwzględniając projekt objaśnień Ministerstwa Finansów.
Czy przedsiębiorcy powinni czekać na finalne objaśnienia Ministerstwa Finansów


Dalsze wstrzymywanie działań jest złym pomysłem, dlatego warto jeszcze przed okresem, w którym są sporządzane dokumentacje cen transferowych, zaplanować działania. Jeżeli objaśnienia zostaną wydane i będą się znacząco różniły od projektu eksperci Rödl & Partner ekspresowo dostosują procedurę.

Termin na ewentualne przygotowanie dokumentacji podatkowej za 2021 rok to 31 grudnia 2022 r. Jednak ze względu na konieczność wcześniejszego przeprowadzenia procedury i pozyskania od kontrahentów oświadczeń, czas na weryfikację obowiązków jest bardzo ograniczony. Ponownie podkreślamy, że weryfikacja wynikająca z przepisów nie dotyczy tylko podmiotów powiązanych, ale także niezależnych kontrahentów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.


Podstawa prawna:
Art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu