Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi

PrintMailRate-it

​Joanna Tomczak

4 listopada 2022 r.


Z końcem października 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne wydanie informatora „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi".

To już trzecie wydanie informatora przygotowane przez resort finansów. Dotyczy informacji o cenach transferowych składanych według wzorów obowiązujących za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r. 
 
Informator to zbiór najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących Informacji TPR. Powstał w celu ułatwienia wywiązywania się z obowiązku raportowania oraz zapewnienia spójności prezentowanych danych. 
 

Informator – najważniejsze kwestie

 
1. Doprecyzowano sposób składania Informacji TPR przez spółki komandytowe, które zostały podatnikami CIT od 1 maja 2021 r. 
 
Spółka, która nie sporządziła sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r., powinna złożyć jedną informację TPR za cały 2021 r. Jeżeli natomiast sprawozdanie finansowe spółki komandytowej zostało sporządzone na dzień 30 kwietnia 2021 r., to wyznaczony wspólnik powinien złożyć Informację TPR za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Następną Informację TPR (za okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) powinna złożyć spółka komandytowa.
 
2. Raportowanie transakcji zawieranych przez mikro- lub małe przedsiębiorstwa oraz transakcji rajowych  
 
W Informacji TPR składanej za rok 2021 mikro- lub mały przedsiębiorca zwolniony z obowiązku dołączenia analizy porównawczej lub analizy zgodności do lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma obowiązku wskazywania danych dotyczących metod weryfikacji cen transferowych.
 
Podobnie dookreślono sposób prezentacji danych dla transakcji rajowych. W Informacji TPR składanej za rok 2021 dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o ustawy o CIT, nie ma obowiązku wskazywania danych dotyczących metod weryfikacji cen transferowych. 
 
3. Doprecyzowano, że Informację TPR-C można podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej.
 
Termin na dopełnienie obowiązku złożenia Informacji TPR za 2021 r. mija 31 grudnia 2022 r. (w przypadku podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym).
 
Dynamicznie zmieniające się przepisy prawa podatkowego nie omijają także cen transferowych. Jeśli chcesz zweryfikować i dopełnić obowiązki związane z cenami transferowymi – skontaktuj się z naszymi ekspertami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Tomczak

doradca podatkowy

Senior Associate

+48 71 606 04 14
+48 532 540 761

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu