Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Pożyczka na gruncie cen transferowych: próg dla wartości transakcji = wartość wykorzystanego kapitału

PrintMailRate-it

Joanna Tomczak, Jakub Zawadzki

10 sierpnia 2022 r.


W przypadku udzielenia na rzecz podmiotu powiązanego pożyczki do określenia wartości transakcji spółka powinna przyjąć faktycznie wykorzystaną wartość kapitału pożyczki – na takie rozumienie przepisów wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 12 lipca 2022 r.


Co mówią przepisy


Zgodnie z ustawą o CIT lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym próg dokumentacyjny 10 mln zł – w przypadku transakcji finansowej. Do takich transakcji należy również transakcja pożyczki. 

Należy także wskazać, że wartość transakcji w przypadku pożyczki stanowi wartość kapitału.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS może zwiastować zmianę dotychczasowego sposobu rozumienia przepisów. Do tej pory interpretacja przepisów opierała się na założeniu, że określając obowiązek w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych odnośnie transakcji pożyczki, należy uwzględniać wartość kapitału, która wynika z umowy – bez względu na wysokość jego rzeczywistego wykorzystania. 

Stan faktyczny i stanowisko podatnika


Przedmiotowa interpretacja dotyczy sprawy, w której spółka działa w ramach grupy i pełni w niej funkcję dominującą. W ramach grupy udzielane są pożyczki na rzecz spółek, które wyrażają zapotrzebowanie na środki finansowe w celu rozwoju działalności gospodarczej czy finansowania działalności bieżącej. Spółka pełni rolę pożyczkodawcy.

Podatnik miał wątpliwość w zakresie powstania obowiązku dokumentacyjnego na gruncie cen transferowych dla transakcji udzielenia pożyczki, w przypadku gdy wartość kapitału pożyczki wykorzystanego w ramach transakcji jest mniejsza (i nie przekracza progu 10 mln zł) niż kwota wskazana w umowie pożyczki. 

Powyższa wątpliwość dotyczyła:

– zarówno roku, w którym zawarto umowę pożyczki, kwota wykorzystanego kapitału natomiast nie przekroczyła progu dokumentacyjnego,
– jak i kolejnego roku, po którym część kapitału została już spłacona, a co za tym idzie kwota rzeczywiście wykorzystywanego kapitału również znajdowała się pod progiem dokumentacyjnym.

Zdaniem spółki przez kwotę kapitału należy rozumieć kwotę pożyczki wskazaną w umowie, a wartość kapitału stanowi kwota kapitału udostępnionego w danym roku wynikająca z umowy lub innych dokumentów. W związku z czym spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla takiej transakcji. 

W ramach poparcia swojego stanowiska spółka odniosła się również do Informatora TPR, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Wskazała, że zgodnie z tym dokumentem przez kwotę kapitału należy rozumieć kwotę pożyczki wskazaną w umowie, a wartość kapitału stanowi kwota kapitału udostępnionego w danym okresie wynikająca z umowy lub innych dokumentów (np. harmonogram spłaty pożyczki, wyciąg z rachunków bankowych).

Stanowisko Dyrektora KIS


Dyrektor KIS uznał, że stanowisko spółki było prawidłowe. Uzasadniając decyzję, organ odwołał się do definicji „rzeczywistych zachowań stron”, które stanowią nie samo zawarcie umowy pożyczki, ale właśnie pozyskanie kapitału. Dyrektor KIS wskazał na racjonalność działania przedsiębiorcy, które polega uzyskaniu kapitału, a nie na tym, aby tylko zawrzeć umowę pożyczki. Powiązane jest to z istotą pożyczki na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, tj. istotą umowy pożyczki jest przeniesienie na własność określonej ilości pieniędzy.

Organ uznał, że przez pojęcie wartości kapitału  o jakim mowa w ustawie o CIT - należy rozumieć najwyższą kwotę kapitału udostępnionego w danym okresie raportowym wynikającą z umowy lub innych dokumentów. Dyrektor KIS w swoim uzasadnieniu powołał się także na Informator TPR. 

Zgodnie z omawianą interpretacją w przypadku umów wieloletnich podmiot powiązany musi ustalić, czy wartość kapitału danej pożyczki przekracza próg dokumentacyjny 10 mln zł w pierwszym i w kolejnych latach podatkowych. Wartość kapitału za dany rok podatkowy jest ustalana na podstawie najwyższej wartości udostępnionego kapitału pozostającego do spłaty w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja.

Nowe podejście organów?  


Stanowisko Dyrektora KIS stanowi liberalne podejście do przepisów obowiązujących na gruncie ustawy o CIT. Interpretacja daje nadzieję, że organy podatkowe zaczną stosować bardziej przyjazne dla podatników rozumienie przepisów. Byłby to niewątpliwie korzystny stan – należy jednak czekać na bardziej ugruntowane stanowisko organów w tym zakresie. 

Wątpliwości może budzić opieranie argumentacji organu na Informatorze TPR, który nie jest ani interpretacją przepisów prawa podatkowego, ani ich wyjaśnieniem. Ma on charakter jedynie informacyjny. 


Podstawa prawna:
1. Interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 lipca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.19.2022.1.JD.).
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.): art. 11k, 11l ust.1 pkt.1.

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Tomczak

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu