Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nowe wzory uproszczonych sprawozdań PIT-TP i CIT-TP

PrintMailRate-it

Michał Gosek, Dominika Tyczka-Szyda

13 lipca 2018 r.


Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano rozporządzenia* określające nowe wzory uproszczonych sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP. Rozporządzenia weszły w życie w 6 lipca 2018 r.

 

Ceny transferowe – raportowanie

Raportowanie PIT-TP i CIT-TP to nowy obowiązek w zakresie cen transferowych, który dotyczy transakcji lub innych zdarzeń realizowanych od 2017 r. Chodzi o transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego. Formularze PIT-TP, CIT-TP należy złożyć najpóźniej do końca września 2018 r.

 

Formularze PIT-TP i CIT-TP

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów formularze w wersji interaktywnej będzie można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje, a po wypełnieniu wysłać drogą elektroniczną lub w formie papierowej złożyć w urzędzie skarbowym. Ministerstwo Finansów opublikowało również wyjaśnienia dotyczące wypełniania formularzy PIT-TP i CIT-TP. Wyjaśnienia opublikowano w formie odpowiedzi na  najczęściej pojawiające się pytania podatników. Lista zagadnień obejmuje następujące sekcje stanowiące jednocześnie sekcje omawianych formularzy: 


Sekcja A – Dane identyfikacyjne podatnika
Sekcja B – Identyfikacja powiązań podatnika
Sekcja C – Informacja o podmiotach powiązanych
Sekcja D – Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika
Sekcja E – Restrukturyzacja
Sekcja F – Transakcje z podmiotami powiązanymi (zagadnienia wstępne)
Sekcja F.1. – Dane identyfikujące podatnika
Sekcja F.2. – Transakcje finansowe
Sekcja F.3. – Transakcje lub inne zdarzenia dotyczące aktywów
Sekcja F.6. – Inne 

 

Wśród poruszanych kwestii znajdują się m.in.:

  • sposób ujęcia transakcji refakturowania,
  • rozumienie całościowego przychodu podatnika w przypadku podatkowej grupy kapitałowej,
  • identyfikacja miejsca wykazania przychodów i kosztów przypisywanych do zakładu,
  • wskazanie podmiotu obowiązanego do składania formularza w przypadku spółki niebędącej osobą prawną, czy sposobów postępowania w przypadku, gdy podatnik nie prowadzi jednolitej działalności.

 

Opublikowana przez Ministerstwo Finansów informacja z załączonymi wzorami formularzy nie ma charakteru wiążącego, ani nie przyjęła formy interpretacji. Zawiera jedynie ogólne wskazówki, które mają pomóc podatnikom w prawidłowym wypełnieniu formularzy. Nowe wzory sprawozdań znajdują się na stronie Ministerstwa.

 

Z uwagi na zawiły charakter formularzy PIT-TP i CIT-TP, brak znaczących uproszczeń dotyczących wykazywanych informacji oraz krótki termin pozostały do złożenia formularzy, zalecamy jak najwcześniejsze podjęcie prac w tym obszarze. 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami w zakresie omawianego zagadnienia, członkowie zespółu ds. cen transferowych pozostają do Państwa dyspozycji w biurach w: Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu