Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Metoda marży transakcyjnej netto – objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

PrintMailRate-it

Mateusz Żyła

23 lutego 2022 r. ​

 

Na początku grudnia 2021 r. Departament Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów opublikował finalną wersję objaśnień w zakresie cen transferowych nr 4 dotyczących metody marży transakcyjnej netto (MMTN).

Objaśnienia dokumentują zasady użycia MMTN oraz kryteria porównywalności transakcji i podmiotów. Odnoszą się też do stosowania metody i trudności z tym związanych.


Konsultacje ekspertów Rödl & Partner

Wydane objaśnienia powstały na bazie projektu, w którego konsultacjach wzięli udział eksperci Rödl & Partner.Część przedstawionych propozycji została uwzględniona, więc finalny kształt dokumentu powinien być korzystniejszy dla podatników.  


W zastrzeżeniach do projektu objaśnień nasi eksperci zaznaczyli m.in.:

  • konieczność wskazania czy testowanie rentowności obliczonej na całości działalności dotyczy podmiotu o ograniczonych funkcjach i ryzykach (contract manufacturer), czy podmiotu pełniącego rozbudowane funkcje i ponoszącego rozbudowane ryzyka (fully-fledged manufacturer);
  • potrzebę wskazania, że stroną testowaną może być również podmiot, dla którego jest sporządzana dokumentacja cen transferowych (niezależnie od złożoności pełnionych funkcji);
  • zasadność dodania do katalogu czynników wpływających na porównywalność podmiotów również takich kryteriów, jak:
    - rodzaj oferowanych dóbr konsumpcyjnych (dobra luksusowe/popularne),
    - wielkość uzyskiwanych przychodów lub ponoszonych kosztów.


Uwagi dotyczyły spójności dokumentu, a także przewidywanych problemów w praktycznym stosowaniu objaśnień – co dostrzegamy jako doradcy wspierający na co dzień naszych klientów.


Jeżeli dokonujesz transakcji z podmiotami powiązanymi, masz pytania dotyczące cen transferowych oraz dokumentacji podatkowej, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu