Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Korekta cen transferowych – czy nowe obowiązki dotyczą Twojej firmy?

PrintMailRate-it

 

Dominika Tyczka-Szyda

8 lutego 2021 r.​

 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera regulacje określające szczegółowe warunki dopuszczalności stosowania korekt cen transferowych (korekta TP).

Czym jest korekta TP

 
W październiku 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień, w którym wskazało, że pod pojęciem „ceny transferowej" definiuje się: „cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy, wskaźnik finansowy bądź inaczej określony rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych między podmiotami powiązanymi w wyniku istniejących między nimi powiązań". Natomiast „korekta ceny transferowej" oznacza jej skorygowanie (poprawienie, dostosowanie). Korektę TP należy ująć w roku, którego dotyczy, a jej dokonanie potwierdza się w rocznym zeznaniu podatkowym.

 
Nie każde skorygowanie ceny transferowej stanowi korektę TP

 
Ministerstwo wskazuje, że nie każde skorygowanie ceny transferowej stanowi korektę ceny transferowej w rozumieniu przepisów. Odpowiednia klasyfikacja rozliczenia jako korekty TP (bądź nie) ma ogromny wpływ na właściwe ujęcie w odpowiednim okresie, co rzutuje na prawidłowość wyniku podatkowego podmiotu. Zgodnie z projektem objaśnień korektę cen transferowych może stanowić również dopasowanie kosztów planowanych do rzeczywistych w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 

Jak możemy pomóc

 
Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów przez Zespół Cen Transferowych Rödl & Partner wynika, że prace nad finalną wersją objaśnień wciąż trwają i nie jest znana data ich publikacji.
 
W związku z powyższym rekomendujemy indywidualną analizę, czy nowe zasady stosowania korekty TP mogą dotyczyć Państwa firmy oraz rozważenie wystąpienia z wnioskiem o interpretację w tym zakresie. Dodatkowo warto przeanalizować, czy ewentualne rozliczenia grupowe związane bezpośrednio z pandemią COVID-19 stanowią korektę TP.
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą rekomendacją, zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 71 606 04 16

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu