Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ceny transferowe – co trzeba zrobić w I kwartale 2023

PrintMailRate-it

​Daria Walkowiak-Dobner

27 stycznia 2023


Pierwszy kwartał nowego roku podatkowego obfituje w obowiązki z zakresu cen transferowych. Do najważniejszych, jakie muszą wypełnić podatnicy będący podmiotami powiązanymi, należą złożenie powiadomienia CBC-P oraz przygotowanie dokumentacji grupowej Master File.

Master File – kto jest zobowiązany


Podatnicy realizujący transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustaw o CIT i PIT, w przypadku gdy skonsolidowane przychody grupy w roku poprzednim przekroczyły próg 200 mln zł. Aby ustalić obowiązki spółki w odniesieniu do sporządzenia Master File, zalecamy weryfikację skonsolidowanych przychodów grupy za rok 2020.

Termin


Termin na przygotowanie dokumentacji grupowej został wydłużony o 3 miesiące. Zatem w przypadku podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym – termin na sporządzenie dokumentacji grupowej upłynie 31 marca 2023 r. 

Zakres


Grupowa dokumentacja cen transferowych sporządzana jest najczęściej na poziomie spółki centralnej i zawiera informacje dotyczące grupy kapitałowej, w tym:

  • opis tej grupy;
  • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych;
  • opis istotnych transakcji finansowych;
  • informacje finansowe i podatkowe.

Dokumentacja powinna zostać sporządzona w języku polskim lub angielskim.

Sporządzenie dokumentacji grupowej przez podmiot zagraniczny nie zwalnia polskich podmiotów z odpowiedzialności za jej zgodność z polskimi przepisami. Dlatego rekomendowana jest szczegółowa weryfikacja posiadanej dokumentacji grupowej. 

Raportowanie CBC – kogo dotyczy obowiązek 


Do złożenia powiadomienia CBC-P zobowiązane są podmioty, które wchodzą w skład grupy kapitałowej o skonsolidowanych przychodach wynikających ze sprawozdania finansowego za rok poprzedni, przekraczających 750 mln euro (3,25 mld zł), a które jednocześnie nie składają samodzielnie informacji o grupie podmiotów (CBC-R).

W treści powiadomienia CBC-P podmiot informuje organ podatkowy o tym, że jest jednostką:

  • dominującą w grupie, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką składającą informację o grupie podmiotów (tzw. CBC-R), albo
  • należącą do grupy zobowiązanej do złożenia informacji i wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo, w którym zostanie złożona informacja o grupie podmiotów.

Termin 


Podmioty zobowiązane do złożenia powiadomienia CBC-P powinny przekazać je Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. W większości przypadków termin na złożenie powiadomienia CBC-P za 2022 r. upłynie 31 marca 2023 r. Aby określić ten obowiązek, rekomendujemy weryfikację skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej za rok 2021 i na tej podstawie określenie obowiązków. 

Powiadomienie CBC-P składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.
 

Jeśli masz pytania dotyczące obowiązków w zakresie cen transferowych – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Daria Walkowiak-Dobner

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu