UE opóźnia reformę dotyczącą VAT i e-handlu

PrintMailRate-it

 

Żaneta Niestier

24 lipca 2020 r.

 

Komisja Europejska zaproponowała odroczenie o sześć miesięcy terminu wdrożenia nowych przepisów dotyczących podatku VAT w handlu elektronicznym i usług na rzecz osób fizycznych w UE. Chodzi o dyrektywę 2017/2455, która obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia zmian w zakresie e-commerce. Propozycję przesunięcia terminu musi jednak najpierw zaakceptować Rada Europejska – jeśli jej decyzja będzie przychylna, przepisy podatkowe obowiązywać będą od 1 lipca 2021 r.

W innym przypadku pozostaniemy przy pierwotnie planowanej dacie – 1 stycznia 2021.


Przypomnijmy, że przyjęty przez Radę Europejska w grudniu 2017 r. pakiet e-commerce to zbiór rozwiązań dotyczących elektronicznego handlu na rzecz osób fizycznych, które z założenia mają ułatwić prowadzenie handlu wewnątrzwspólnotowego oraz uprościć formalności związane z obsługą VAT przez przedsiębiorstwa, doprowadzić do zachowania uczciwej konkurencji na rynku unijnym z podmiotami spoza Wspólnoty oraz przeciwdziałać nadużyciom  i oszustwom w VAT.


Co wpłynęło na zapowiadane zmiany?

W ostatnich latach obserwujemy ciągły wzrost popularności handlu elektronicznego. Szczególnie teraz, kiedy zakupy stacjonarne zostały utrudnione przez pandemię wirusa COVD-19, wiele osób przeniosło się do internetu. W ten sposób sprzedawane są nie tylko produkty pochodzenia unijnego, ale przede wszystkim pochodzące z krajów trzecich, w szczególnych z krajów azjatyckich. Tak intensywny rozwój pokazał wady regulacji VAT dotyczące sektora e-commerce, które stawiają przedsiębiorstwa unijne względem konkurencji spoza UE. Poza tym wiele zagranicznych sprzedawców uchylała się od opodatkowania swojej działalności unijnym VAT. Nowe regulacje mają zatem zagwarantować, że podatek VAT będzie odprowadzany do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym znajduje się konkretny klient.


Zasady sprzedaży wysyłkowej do zmiany

Obecnie sprzedawca dokonujący sprzedaży wysyłkowej może rozliczać VAT w państwie swojej siedziby do momentu, kiedy dojdzie do przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej w danym państwie. Poszczególne państwa mają obowiązek ustalenia limitów dla sprzedaży wysyłkowej, które nie mogą być niższe niż 35 tys. euro i wyższe niż 100 tys. euro. Po przekroczeniu określonych przez państwo limitów podatnik zasadniczo powinien uznać dostawę towarów, jakby została ona dokonana na terytorium tego państwa członkowskiego. Wówczas podatnik rejestruje się jako podatnik podatku od wartości dodanej w kraju, do którego będzie prowadzona sprzedaż wysyłkowa. Po wejściu zapowiadanych zmian w całej Unii Europejskiej ma obowiązywać jeden ujednolicony limit w wysokości 10 000 euro netto.


Nowa platforma VOSS oraz nowe zasady rozliczania VAT

Zapowiadane reformy dotyczą wszystkich przedsiębiorstw UE i spoza UE, które prowadzą elektroniczną sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych w UE. Przedsiębiorca, który sprzedaje towary online lub świadczy usługi na rzecz konsumentów i przekroczy roczny próg obrotu w wysokości 10 tys. euro, będzie musiał rozliczać się z podatku VAT w nowy sposób. Odbywać się to będzie za pośrednictwem platformy OSS (dotychczasowa platforma MOSS zostanie rozbudowana i przekształcona w OSS). Będą się w niej musieli zarejestrować się także internetowi sprzedawcy towarów o wartości do 150 euro, importowanych wcześniej spoza UE. Wedle nowych przepisów to na sprzedającym będzie ciążyć obowiązek naliczenia podatku VAT oraz zapłata tego podatku rzecz państwa członkowskiego w systemie OSS. Zniesione ma zostać też zwolnienie z VAT dla towarów o wartości do 22 euro.


Konsekwencje

Dla wielu przedsiębiorców nadchodzące zmiany oznaczają konieczność odpowiedniego dostosowania systemów IT oraz spełnienia obowiązków rejestracyjnych i ewidencyjnych. Zmiany te oznaczają również w dużym stopniu przerzucenie odpowiedzialności za rozliczenie podatku VAT na podmioty pośredniczące w sprzedaży online towarów importowanych na terytorium UE. Można również spodziewać się wzrostu cen zamawianych online towarów pochodzących z Azji.


Nowy termin podyktowany jest aktualnymi trudnościami poszczególnych państw członkowskich związanych z epidemią koronawirusa. Dlatego Komisja chce, by państwa członkowskie i przedsiębiorstwa miały więcej czasu na przygotowanie się do nowych zasad handlu elektronicznego z VAT i implementację dyrektyw do przepisów krajowych. O decyzji Rady Europejskiej będziemy informować Państwa na bieżąco.

Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Manager

+48 71 606 04 09

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu