Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych

PrintMailRate-it

​Karolina Sieraczek

28 sierpnia 2023


Obecnie na etapie konsultacji znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Nowa ustawa implementuje dyrektywę DAC 7 [1], zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Nowe obowiązki – raportowanie


Dyrektywa DAC 7 wprowadza nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych. Będą musieli przekazywać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacje o sprzedawcach zawierających transakcje za pośrednictwem ich platform. Obowiązkiem raportowania będą objęci operatorzy platform cyfrowych, którzy udostępniają je sprzedawcom, umożliwiając dokonywanie transakcji:

  • sprzedaży towarów,
  • świadczenia usług,
  • najmu środków transportu lub najmu nieruchomości lub ich części. 

Będą to takie podmioty, jak Allegro, OLX, Booking, Otomoto, Vinted. 

Ważne jest, aby sprzedaż następowała za pośrednictwem danej platformy. Obowiązkom ustawowym nie będą podlegali operatorzy, którzy przekierowują na inne platformy cyfrowe lub umożliwiają wyłącznie:

  • przetwarzanie płatności,
  • wystawianie przez użytkowników ogłoszeń,
  • reklamowanie.

Cel nowych regulacji


Zgodnie z zamieszczonymi informacjami wprowadzane przepisy mają zintensyfikować działania w obszarze zwalczania oszustw podatkowych. Konieczne jest bowiem podjęcie kroków celem ustalenia dochodów sprzedawców uzyskanych za pośrednictwem platform cyfrowych. Brak tych informacji skutkuje omijaniem obowiązku płacenia podatku.

Terminy


Raportowanie wynikające z Dyrektywy DAC7 dotyczy rocznych okresów sprawozdawczych. Pierwsze raportowanie przypada za rok 2023 i powinno zostać dokonane najpóźniej do 31 stycznia 2024 r.

Wyjątki


Projekt ustawy przewiduje również wyjątki wśród podmiotów podlegających zgłoszeniu. Przykładowo raportowaniu nie będą podlegać sprzedawcy, którzy zawarli w okresie sprawozdawczym mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów, jeżeli ich łączne wynagrodzenie nie przekroczyło 2 tys. euro. Zainteresowanie organów podatkowych nie skupia się zatem na okazjonalnej działalności. 

Obowiązek zachowania należytej staranności 


Przepisy przewidują procedury należytej staranności dla operatorów platform w celu ustalenia, czy sprzedawca jest sprzedawcą wyłączonym z obowiązku raportowania. Procedury te odnoszą się m.in. do następujących zagadnień:

  • identyfikacji sprzedawców;
  • gromadzenia i weryfikacji informacji na temat sprzedawców;
  • określenia państwa członkowskiego (państw członkowskich) rezydencji danego sprzedawcy;
  • gromadzenia informacji na temat wynajmowanych nieruchomości.

Ustawa przewiduje też możliwość zablokowania możliwości wykonywania czynności lub wstrzymania wypłaty wynagrodzenia na rzecz sprzedawcy do czasu uzyskania tych informacji od sprzedawcy.

Obowiązek raportowania w więcej niż jednym kraju 


Jeżeli operator platformy spełnia warunki uznania go za raportującego operatora platformy z Unii Europejskiej jednocześnie w Polsce i innym państwie członkowskim, może wybrać Polskę jako państwo, w którym będzie wypełniał omawiane obowiązki. Taki wybór wymaga poinformowania pozostałych państw członkowskich. 

Ustawa nakłada obowiązki rejestracyjne także na operatorów platform spoza Unii Europejskiej.

Skontaktuj się z nami – chętnie wesprzemy Cię w szczegółowej analizie obowiązków, w tym dopasowaniu regulaminów i innych dokumentów udostępnianych dla sprzedawców. 


Podstawa prawna:
[1] Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r.

Kontakt

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu