Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ogłoszono nabory wniosków o dotacje na opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

PrintMailRate-it

Magdalena Skurowska

14 lutego 2023


Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ścieżka SMART. Termin naboru może zostać skrócony jeśli wartość złożonych wniosków przekroczy 200% planowanego budżetu konkursu.

 Sprawdź, czy masz szansę na dotacje

Jako pierwsze przewidziane są 2 konkursy w tym samym programie i terminie – z czego jeden dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, a drugi dużych podmiotów z całej Polski. 

Konkursy polegać będą na wytypowaniu projektów – spełniających wszystkie wymogi programu i z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w szczegółowej ocenie – które zostaną rekomendowane do wsparcia finansowego.

Dofinansowanie

Budżet konkursu skierowanego do MŚP to aż 4,45 mld zł, a alokacja finansowa jego odpowiednika dla dużych podmiotów wyniesie 667 mln zł.

Możliwe będzie uzyskanie dofinasowania na poziomie od 10% do 80% kwalifikujących się kosztów projektu w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Pomoc Rödl & Partner


Skorzystaj z kwalifikatora Rödl & Partner, aby wstępnie sprawdzić potencjał Twojego projektu.
Skorzystaj również z indywidualnych konsultacji oraz kompleksowego wsparcia naszych ekspertów w procesie ubiegania się o dotację.
Rodzaje projektów podlegających wsparciu

Projekty muszą dotyczyć:
  • działalności badawczo-rozwojowej, np. eksperymentalnych prac rozwojowych nad nowymi produktami/usługami (obowiązkowo dla dużych przedsiębiorstw)
lub
  • wdrożenia innowacji w postaci wyników prac B+R zrealizowanych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem.
 
Celem powyższych obu typów projektów musi być opracowanie lub/i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania, tj.:
  • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) 
lub
  • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym).

Rozwiązanie to ma być możliwe do wdrożenia w działalności gospodarczej oraz lepiej zaspokajać potrzeby odbiorców niż rozwiązania aktualnie dostępne na rynku lub konkurencyjne.
 
Jeśli Twój projekt spełni powyższe wymogi, można będzie nim objąć również inne obszary działania przedsiębiorstwa, takie jak:
  • infrastruktura B+R,
  • działania proekologiczne (tzw. zazielenianie przedsiębiorstw),
  • cyfryzacja,
  • internacjonalizacja (promocja zagraniczna produktów),
  • uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej i ich obrona,
  • podnoszenie kompetencji kadr.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie
Deutschland Weltweit Search Menu