Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Sztuczna inteligencja a naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

PrintMailRate-it

​Karolina Sieraczek

13 czerwca 2023


Obecnie bardzo popularne stają się rozwiązania przyspieszające lub ułatwiające pracownikom wykonywanie obowiązków. Dostępne są liczne aplikacje i strony umożliwiające generowanie gotowych rozwiązań, tekstów czy opracowań. Często można korzystać z tych rozwiązań nieodpłatnie, co tylko zwiększa ich popularność i ma pomagać w ich doskonaleniu. 

Rozwiązania AI stosowane w firmach mogą stanowić źródło poważnych zagrożeń. Coraz częściej wycieki poufnych danych spowodowane są działaniami pracowników, a nie atakami z zewnątrz. Bezpieczeństwo danych musi być traktowane priorytetowo, ponieważ konsekwencje  wycieku poufnych informacji i narażenia tajemnicy przedsiębiorstwa mogą być poważne.Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?


Tajemnica przedsiębiorstwa to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które nie są powszechnie znane albo nie są łatwo dostępne. Warunkiem koniecznym jest podjęcie działań w celu utrzymania ich w poufności.


tajemnica przedsiębiorstwa


Jest to bardzo szeroka definicja, którą można objąć wiele informacji w przedsiębiorstwie. Przykładowo tajemnicą przedsiębiorstwa mogą być informacje o kontrahentach i stosowane polityki cenowe, plany techniczne, sporządzane analizy, metody kontroli jakości towarów czy rodzaje marketingu. Istotne, aby te informacje miały wartość dla danego przedsiębiorstwa.

Sztuczna inteligencja w biznesie – czy jest bezpieczna w użytkowaniu?


Stopniowa poprawa bezpieczeństwa narzędzi AI


Niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami, zagrażającymi zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorstwom. W związku z tym Unia Europejska postanowiła uregulować działanie AI.

UE nie zaprzecza, że AI przynosi wiele korzyści służących dobru wspólnemu np. automatyzacji procesów biznesowych, jednak wykorzystywana w złych celach, może prowadzić do np. dezinformacji. Dlatego Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie – AI Act (Akt o sztucznej inteligencji), którego celem jest uregulowanie branży sztucznej inteligencji i usług działających na bazie tej technologii.

Czym jest AI Act?


AI Act definiuje sztuczną inteligencję jako oprogramowanie opracowane przy użyciu minimum jednej z trzech technik wymienionych w załączniku do rozporządzenia, które może – dla danego zestawu celów określonych przez człowieka – generować wyniki, takie jak treści, przewidywania, zalecenia lub decyzje wpływające na środowiska, z którymi wchodzi w interakcję.

AI Act:
  • dzieli systemy sztucznej inteligencji pod względem ryzyka oraz ustanawia szczególne wymagania dla systemów wysokiego ryzyka,
  • reguluje wprowadzanie do obrotu, oddawanie do użytku i wykorzystywanie systemów sztucznej inteligencji,
  • wyodrębnia zakazane praktyki w zakresie sztucznej inteligencji.


czym jest AI Act


Negocjacje nad AI Act trwały ponad dwa lata, w maju br. został przyjęty przez Parlament Europejski (PE). Przewiduje się, że porozumienie dotyczące ostatecznego kształtu AI Act może zostać osiągnięte na początku grudnia.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – konsekwencje


W dobie błyskawicznego rozpowszechniania danych przez Internet konsekwencje naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa są bardzo duże. 

Najbardziej dotkliwą z nich jest sam wyciek danych pozwalający na skorzystanie z nich osobom trzecim. Każdorazowo trudno jest ustalić osoby, które uzyskają dostęp do poufnych informacji oraz w jaki sposób je wykorzystają. 

Przepisy regulują kwestie bezprawnego ujawnienia i wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa. Możliwe jest m.in. żądanie zarówno złożenia stosownych oświadczeń w prasie, jak i zapłata ustalonego odszkodowania. 

Czy można zwolnić pracownika za korzystanie ze sztucznej inteligencji?


Kodeks pracy reguluje również kwestie odpowiedzialności pracowników za działania niezgodne z interesem zakładu pracy. Rozwiązanie umowy o pracę jest tylko jedną z nich. Bardziej dotkliwe jest dochodzenie zapłaty odszkodowania od pracownika, które zmierzałoby do pokrycia szkód wyrządzonych pracodawcy z powodu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.   

Jak zapobiegać wyciekowi danych i tajemnic firmy?


Każdy przedsiębiorca powinien stosować środki zapobiegawcze, aby uniknąć opisanych wyżej sytuacji i chronić tajemnicę przedsiębiorstwa. Choćby niedawno w mediach głośno było o ujawnieniu przez pracownika kodu źródłowego, który został przesłany przez niego do ChatGPT. 

Pierwszym działaniem powinno być sporządzenie stosownych polityk w zakładzie pracy, które będą precyzować, jakie działania w związku z używaniem AI są dozwolone, a jakie nie. Każdy pracownik musi mieć obowiązek zapoznania się z nimi już na etapie onboardingu. 

Dodatkowo należy odpowiednio zabezpieczyć poufne informacje i zminimalizować krąg osób, które mają do nich dostęp. Ważne przy tym są również kwestie techniczne. 

Zaufaj ekspertom w dziedzinie prawa AI


Jeśli chcesz się zabezpieczyć przed wyciekiem poufnych informacji i naruszeniem tajemnicy Twojego przedsiębiorstwa – skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci przygotować odpowiednie regulacje lub przeprowadzimy szkolenie dla Twojej firmy.

Nasi eksperci specjalizują się m.in. w opracowaniu wewnętrznych regulacji dotyczących korzystania z AI w przedsiębiorstwie, szkoleniach dla pracowników w zakresie szans i zagrożeń związanych z AI, audytach korzystania z AI w przedsiębiorstwie.

Kontakt

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu