Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Doradztwo restrukturyzacyjne

PrintMailRate-it

Doradztwo dotyczące restrukturyzacji i przekształceń polecamy podmiotom polskim i zagranicznym działającym lub posiadającym w Polsce podmioty zależne, które planują reorganizacje swoich przedsiębiorstw – fuzje i przejęcia, przekształcenia, połączenia lub podziały spółek.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

​W tym zakresie wspieramy także krajowe i międzynarodowe grupy kapitałowe zamierzające przeorganizować swoją strukturę. Taką reorganizację często poprzedzamy badaniem due diligence. Usługi doradztwa transakcyjnego kierujemy również do przedsiębiorców planujących zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej lub jej restrukturyzację oraz do podmiotów, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe.

Odpowiednie przygotowanie poszczególnych etapów transakcji jest procesem złożonym, wymagającym analizy konsekwencji w wielu obszarach prawnych oraz analizy skutków finansowych. Z naszym wsparciem zminimalizujesz ryzyko na każdym etapie transakcji, jak również po jej zakończeniu. Zapewnimy Ci bezpieczeństwo prawne i podatkowe oraz uchronimy przed niewłaściwymi decyzjami, mogącymi skutkować negatywnymi konsekwencjami prawnymi bądź finansowymi.

Restrukturyzacje i przekształcenia spółek – doradztwo prawneNasi radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi ściśle współpracują ze sobą. Zapewnimy Ci rozwiązania uwzględniające aspekty nie tylko prawne, ale także podatkowe i finansowe.

Restrukturyzacja firmy wymaga dobrego przygotowania i profesjonalnego wsparcia prawnego, a jej sukces ściśle wiąże się ze wczesną identyfikacją problemów i podjęciem stosownych działań naprawczych. Tylko w ten sposób zminimalizujemy ryzyko nieprawidłowości i unikniemy problemów w przyszłości. W Rödl & Partner znajdziesz profesjonalistów specjalizujących się w doradztwie restrukturyzacyjnym zarówno polskich jak i zagranicznych podmiotów. Wspieramy naszych klientów w zakresie fuzji, przejęć, przekształceń, likwidacji, a także połączeń i podziałów spółek. 

Nie należy bagatelizować nawet najmniejszych sygnałów o słabnącej kondycji przedsiębiorstwa. Podjęcie odpowiednich działań we wczesnym stadium zdecydowanie wpłynie korzystnie na efekty restrukturyzacji. Warto zwrócić się o pomoc do specjalistów i nie podejmować samodzielnie pochopnych działań. Restrukturyzacja przedsiębiorstw to szereg decyzji, które mają na celu poprawić kondycję firmy i nie doprowadzić do jej upadłości. Nasi eksperci szukają przyczyn aktualnego stanu przedsiębiorstwa i przygotowują dla klientów krótko- i długoterminowe zalecenia. 

Przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa i jego prawidłowego funkcjonowania może być nieskuteczne bez wsparcia specjalistów. Jednak potrzeba restrukturyzacji nie zawsze wynika ze złego zarządzania przedsiębiorstwem. Istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na kondycję firmy: zmiany technologiczne, prawne, podatkowe, sytuacja ekonomiczna na świecie itp. Zewnętrzny ekspert jest w stanie obiektywnie zidentyfikować problemy i przygotować realny plan działania. W Rödl & Partner otrzymasz kompleksową analizę uwzględniającą aspekty prawne, podatkowe i finansowe. 
Wspieramy naszych klientów w zakresie fuzji i przejęć spółek. Analizujemy skutki i ryzyko prawne, sporządzamy plany, umowy, uchwały i inne niezbędne dokumenty np. rejestracyjne do KRS, a także reprezentujemy klientów w postępowaniach rejestrowych.

Spółki, które zwrócą się do nas w kwestii przekształceń, podziałów lub likwidacji w ofercie znajdą analizę skutków i ryzyka prawnego planowanych działań, doradztwo w wyborze docelowej formy prawnej, wsparcie w przygotowaniu planów, niezbędnej dokumentacji i reprezentacji w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Restrukturyzacja firmy może obejmować także postępowanie upadłościowe. W tym przypadku nasi eksperci przeprowadzają analizę bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, a także pomagają w podjęciu optymalnej decyzji. Opracowują dokumentację i wspierają w pełnym procesie restrukturyzacyjnym i negocjacjach z wierzycielami, czy ochronie ich interesów. Mają doświadczenie również w sprawach zamiaru nabycia mienia od podmiotów w upadłości.

Warto także zwrócić uwagę na due diligence, dzięki któremu możesz się przyjrzeć tempu i możliwej efektywności procesu zakupu lub sprzedaży. Po więcej informacji zgłoś się do naszych ekspertów.
Deutschland Weltweit Search Menu