Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nabycie i sprzedaż nieruchomości

PrintMailRate-it

Usługi w zakresie prawnego obrotu nieruchomościami skierowane są do wszelkich podmiotów zamierzających nabyć lub sprzedać nieruchomość bądź też zawrzeć innego typu umowę, której przedmiotem jest nieruchomość (np. umowę najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania).

Skorzystanie z fachowego doradztwa w procesie podejmowania decyzji o nabyciu lub sprzedaży nieruchomości bądź zawierania umów dotyczących nieruchomości zapewni Państwu bezpieczeństwo prawno-podatkowe i uchroni przed niewłaściwymi decyzjami, mogącymi skutkować w przyszłości istotnymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi bądź finansowymi. Wsparcie oferowane przez radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych Rödl & Partner ukierunkowane jest na przeprowadzenie Państwa przez proces transakcyjny w sposób zapewniający minimalizację ryzyka na każdym etapie transakcji, jak również po jej zakończeniu.


Do grona stałych klientów Rödl & Partner należą krajowe i zagraniczne podmioty, w tym fundusze inwestycyjne, deweloperzy, międzynarodowe i krajowe przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem, kupnem i sprzedażą, wynajmem lub zarządzaniem nieruchomościami, spółki budowlane i projektowe, a także inwestorzy indywidualni. Zapewniamy doradztwo na czas realizacji inwestycji, jak również bieżącą obsługę prawną zintegrowaną z doradztwem podatkowym (m.in. w zakresie podatku od nieruchomości).


Usługi Rödl & Partner w zakresie prawnego obrotu nieruchomościami obejmują, m.in.:

  • analizę tytułu prawnego do nieruchomości, w tym ewentualnych roszczeń o zwrot nieruchomości,
  • sporządzanie projektów umów dotyczących nieruchomości (np. umów sprzedaży, umów najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania itp.),
  • analizę umów dotyczących nieruchomości pod kątem ryzyka prawnego i lub podatkowego,
  • wsparcie w ustanawianiu zabezpieczeń na nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie sporządzania i/lub negocjowania umów na finansowanie nabycia nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie sporządzania i/lub negocjowania umów o roboty budowlane z generalnymi wykonawcami lub podwykonawcami odpowiedzialnymi za postawienie budynków lub budowli na nieruchomości,
  • asystę podczas dokonywania czynności prawnych przed notariuszem,
  • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej.​

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Kontakt

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

+48 22 244 00 00

Wyślij zapytanie

 Pozostańmy w kontakcie

 

Deutschland Weltweit Search Menu