Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nabycie i sprzedaż nieruchomości firmy

PrintMailRate-it

Usługi w zakresie prawnego obrotu nieruchomościami kierujemy do wszelkich podmiotów zamierzających nabyć lub sprzedać nieruchomość bądź zawrzeć innego typu umowę, której przedmiotem jest nieruchomość (np. umowę najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania).

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Nabycie i sprzedaż nieruchomości – doradztwo prawne


Nasze doradztwo w procesie podejmowania decyzji o nabyciu lub sprzedaży nieruchomości bądź zawierania umów dotyczących nieruchomości zapewni Ci bezpieczeństwo prawno-podatkowe i uchroni przed niewłaściwymi decyzjami, mogącymi skutkować w przyszłości istotnymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi lub finansowymi.

Przeprowadzimy Cię przez proces transakcyjny, minimalizując ryzyko na każdym etapie transakcji, jak również po jej zakończeniu.

Zapewniamy doradztwo na czas realizacji inwestycji, jak również bieżącą obsługę prawną zintegrowaną z doradztwem podatkowym (m.in. w zakresie podatku od nieruchomości).

Prawny obrót nieruchomościami – usługi


  • analiza tytułu prawnego do nieruchomości, w tym ewentualnych roszczeń o zwrot nieruchomości,
  • sporządzanie projektów umów dotyczących nieruchomości (np. umów sprzedaży, umów najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania itp.),
  • analiza umów dotyczących nieruchomości pod kątem ryzyka prawnego i lub podatkowego,
  • wsparcie w ustanawianiu zabezpieczeń na nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie sporządzania i/lub negocjowania umów na finansowanie nabycia nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie sporządzania i/lub negocjowania umów o roboty budowlane z generalnymi wykonawcami lub podwykonawcami odpowiedzialnymi za postawienie budynków lub budowli na nieruchomości,
  • asysta podczas czynności prawnych przed notariuszem,
  • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej.


Deutschland Weltweit Search Menu