Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Audyt prawny nieruchomości

PrintMailRate-it
Audyt prawny nieruchomości polecamy podmiotom, które przed transakcją dotyczącą nieruchomości lub rozpoczęcia procesu inwestycyjnego chciałyby zabezpieczyć swoje interesy poprzez uzyskanie rzetelnej i kompleksowej informacji na temat jej statusu prawnego i faktycznego.

Dogłębne rozeznanie w sytuacji prawnej nieruchomości stawia Cię w odpowiedniej pozycji wyjściowej, umożliwiając podjęcie racjonalnej i popartej faktami decyzji o dokonaniu jej zakupu, sprzedaży, wydzierżawieniu na cele inwestycyjne lub zawarciu innego typu umowy jej dotyczącej.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Audyt nieruchomości – doradztwo prawne


Raport kończący audyt prawny nieruchomości daje Ci obraz potencjalnego ryzyka prawnego związanego z nieruchomością i tytułem prawnym do nieruchomości, wskazuje możliwości jego wyeliminowania i ułatwia negocjację ceny. Ustrzeże Cię przed wydatkowaniem nieadekwatnych do stanu nieruchomości środków finansowych.

Weryfikujemy rzeczywisty stan prawny i faktyczny nieruchomości, tytuł prawny do nieruchomości (w tym ewentualne roszczenia osób trzecich o zwrot nieruchomości), zabezpieczając Twój interes prawny.

Weryfikujemy także m.in.:
 • warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości,
 • zabudowę nieruchomości w postaci istniejących lub planowanych budynków i budowli,
 • dostęp do drogi publicznej,
 • obciążenia ustanowione na lub na rzecz nieruchomości,
 • uwarunkowania środowiskowe i potencjalne niekorzystne skutki dla środowiska w związku z korzystaniem z nieruchomości,
 • postępowania sądowe lub administracyjne toczące się (lub grożące) w stosunku do nieruchomości.

Audyt prawny nieruchomości – usługi


 • analiza akt księgi wieczystej nieruchomości (kwestie własności, związane z użytkowaniem wieczystym, istnieniem obciążeń na lub na rzecz nieruchomości, np. w postaci hipotek czy służebności),
 • weryfikacja postępowań dotyczących nieruchomości, w tym postępowań o zwrot nieruchomości,
 • analiza wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
 • badanie, czy budynek posadowiony na gruncie został wybudowany i oddany do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także czy budynek jest użytkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • weryfikacja prawna prawidłowości wydanej dokumentacji zmierzającej do posadowienia budynku i budowli na nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • badanie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

​Audyt nieruchomości to zbadanie kondycji prawnej, finansowej i technicznej nieruchomości. Może być wykonany zarówno na zlecenie właściciela, jak i nabywcy. Wykorzystywany jest w procesach transakcyjnych, by wyeliminować potencjalne ryzyko i wskazać obszary, które w przyszłości mogą stanowić problem w funkcjonowaniu nieruchomości. Nasi eksperci przygotują dla Ciebie kompleksowy raport, dzięki czemu podjęcie decyzji o inwestycji będzie oparte na rzetelnych informacjach i zapewni Ci bezpieczeństwo w przyszłości. Będziesz dobrze przygotowany do negocjacji ceny.
Deutschland Weltweit Search Menu