Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Audyt prawny nieruchomości

PrintMailRate-it

Usługa audytu prawnego nieruchomości skierowana jest do podmiotów, które przed dokonaniem transakcji dotyczącej nieruchomości lub rozpoczęcia procesu inwestycyjnego chciałyby zabezpieczyć swoje interesy poprzez uzyskanie rzetelnej i kompleksowej informacji na temat jej statusu prawnego i faktycznego.


Dogłębne rozeznanie w sytuacji prawnej nieruchomości stawia Państwa w odpowiedniej pozycji wyjściowej, umożliwiając podjęcie racjonalnej i popartej faktami decyzji o dokonaniu jej zakupu, sprzedaży, wydzierżawieniu na cele inwestycyjne lub zawarciu innego typu umowy jej dotyczącej. Raport kończący audyt prawny nieruchomości daje Państwu obraz potencjalnego ryzyka prawnego związanego z nieruchomością i tytułem prawnym do nieruchomości, wskazuje możliwości jego wyeliminowania i ułatwia negocjację ceny, ustrzegając Państwa przed wydatkowaniem nieadekwatnych do stanu nieruchomości środków finansowych.


Specjaliści Rödl & Partner weryfikują rzeczywisty stan prawny i faktyczny nieruchomości, tytuł prawny do nieruchomości (w tym ewentualne roszczenia osób trzecich o zwrot nieruchomości), zabezpieczając interes prawny klientów dokonujących transakcji nieruchomościowych w Polsce oraz w ponad stu innych krajach na świecie. Doradcy Rödl & Partner weryfikują także m.in.: warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, jej zabudowę w postaci istniejących lub planowanych budynków i budowli, dostęp do drogi publicznej, obciążenia ustanowione na lub na rzecz nieruchomości, uwarunkowania środowiskowe i potencjalne niekorzystne skutki dla środowiska w związku z korzystaniem z nieruchomości, postępowania sądowe lub administracyjne toczące się (lub grożące) w stosunku do nieruchomości.


Usługa audytu prawnego nieruchomości oferowana przez Rödl & Partner obejmuje, m.in.:

  • analizę akt księgi wieczystej nieruchomości (kwestie własności, związane z użytkowaniem wieczystym, istnieniem obciążeń na lub na rzecz nieruchomości, np. w postaci hipotek, czy służebności),
  • weryfikację postępowań dotyczących nieruchomości, w tym postępowań o zwrot nieruchomości,
  • analizę wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
  • badanie, czy budynek posadowiony na gruncie został wybudowany i oddany do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także czy budynek jest użytkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • weryfikację prawną prawidłowości wydanej dokumentacji zmierzającej do posadowienia budynku i budowli na nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • badanie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.​

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Kontakt

Contact Person Picture

dr Monika Behrens

radca prawny

Partner

+48 22 244 00 26

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

+48 22 244 00 00

Wyślij zapytanie

 Pozostańmy w kontakcie

Newsletter.png

 

Deutschland Weltweit Search Menu