Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Doradztwo prawne nieruchomości i inwestycyjne

PrintMailRate-it

Doradztwo prawne dotyczące nieruchomości i procesów inwestycyjnych kierujemy do przedsiębiorców zarówno krajowych, jak i zagranicznych zainteresowanych nabyciem lub sprzedażą nieruchomości albo zawarciem innego typu umowy, której przedmiotem jest nieruchomość (np. umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania). Nasze usługi obejmują również wsparcie w zakresie inwestowania w nieruchomości.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

​Inwestowanie w nieruchomości


Inwestowanie w nieruchomości to – obok inwestowania w papiery wartościowe czy instrumenty pochodne – jedna z najkorzystniejszych form lokaty środków finansowych. Proces ten jest skomplikowany i wymaga uwzględnienia już na wstępnym etapie projektu potencjalnego ryzyka prawnego i/lub podatkowego.

Takie przedsięwzięcia wymagają dużych nakładów finansowych. Pomożemy Ci na wszystkich etapach realizacji projektu, ułatwiając procesy decyzyjne. Nasze wsparcie obejmuje nie tylko zakup nieruchomości, ale również dalsze inwestycje z nią związane (np. w zakresie procesu budowlanego lub administracyjnego).

Kompleksowość usług z zakresu nieruchomości dodatkowo zapewnia nasza współpraca z firmą Knight Frank.
Wspieramy przedsiębiorców z branży nieruchomości, m.in.:

  • zajmujących się pośrednictwem i zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi,
  • świadczących usługi z zakresu nieruchomości gruntowych i mieszkalnictwa,
  • oferujących wynajem własnych nieruchomości,
  • inwestujących i dokonujących obrotu (zakup, sprzedaż) nieruchomościami.

Inwestycje – doradztwo prawne​Doradztwo inwestycyjne Rödl & Partner to kompleksowa usługa kierowana do przedsiębiorców zainteresowanych nabyciem lub sprzedażą nieruchomości lub innymi działaniami, których przedmiotem jest nieruchomość. Wspieramy pośredników i zarządców nieruchomości komercyjnych, wynajmujących i właścicieli, a także inwestorów. Przygotowujemy korzystne dla obu stron umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy użytkowania. Oferujemy audyt prawny nieruchomości, by nasi klienci mogli podejmować bezpieczne, racjonalne i poparte faktami decyzje, z pełną widzą na temat statusu prawnego i faktycznego nieruchomości. Doradzamy w zakresie zezwoleń administracyjnych i formalności z tym związanych. Opracowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowych, czy pozwoleń zintegrowanych. Analizujemy także aspekty środowiskowe dotyczące nieruchomości. Z naszym wsparciem będziesz mógł ocenić wpływ planowanej inwestycji na środowisko. Możesz także skorzystać z naszej reprezentacji przed organami administracji publicznej wydającymi pozwolenia lub zezwolenia środowiskowe.
Deutschland Weltweit Search Menu