Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Obsługa prawna spółek

PrintMailRate-it

Oferujemy wsparcie prawne w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb i celów.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

​Zapewniamy pomoc przy dopełnieniu formalności i wymogów prawnych związanych z założeniem spółki prawa handlowego lub innego podmiotu gospodarczego i rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Usługi w tym zakresie kierujemy również do osób zamierzających podjąć indywidualną działalność gospodarczą wymagającą rejestracji w Centralnej Ewidencji i Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEiIDG).


Świadczymy usługi na rzecz podmiotów zagranicznych zainteresowanych rynkiem polskim.


Wskażemy Ci dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz przedstawimy wady i zalety każdej z nich. Pomożemy dopełnić formalności i spełnić wymogi prawne związane z zarejestrowaniem działalności w Polsce, reprezentując Cię przed właściwymi sądami i urzędami.

Z naszym wsparciem założenie spółki i wejście na polski rynek przebiegnie sprawnie. Unikniesz nieprawidłowości, które mogłyby rzutować na funkcjonowanie Twojej firmy w przyszłości.

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności w Polsce – doradztwo prawne


  • wsparcie w wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
  • rejestracja spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych we właściwych sądach i urzędach,
  • sporządzanie projektów umów i statutów tworzonych w Polsce spółek i innych podmiotów gospodarczych,
  • sporządzanie dokumentów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie tworzonych w Polsce spółek i innych podmiotów gospodarczych,
  • bieżące doradztwo prawne w zakresie spraw związanych z rozpoczęciem działalności (np. pomoc w negocjacjach i zawieraniu umów najmu).

​Na czym polega obsługa prawna spółek?


Wybór odpowiedniej formy działalności dla naszego biznesu to jedna z pierwszych kluczowych decyzji, jakie podejmują przedsiębiorcy. Ważne by dopasować formę działalności do naszych potrzeb i uwzględnić przyszłe działania. By skupić się na najważniejszych dla naszego biznesu aspektach, warto skorzystać z doradztwa prawnego i powierzyć obsługę prawną spółki ekspertom. Nasi pecjaliści dysponują aktualną wiedzą dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nie tylko wspierają w wyborze optymalnej formy prawnej działalności, ale również na dalszych etapach prowadzenia biznesu. Sprawnie przeprowadzą Cię przez proces rejestracji spółki czy oddziału przedsiębiorstwa, zajmą się koniecznymi umowami i statutami, a także innymi dokumentami i negocjacjami niezbędnymi do sprawnego funkcjonowania firmy. 

Obsługa prawna spółek to kompleksowe wsparcie działalności począwszy od pomysłu, przez bieżące sprawy, fuzje, przejęcia, a także likwidację. Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w zabezpieczaniu interesów spółek i z chęcią dzielą się z klientami swoją wiedzą. Każdy etap działalności niesie ze sobą inne wyzwania, dlatego tak istotne jest by korzystać z optymalnych rozwiązań prawnych, finansowych czy podatkowych, a majątek i członkowie spółki byli należycie zabezpieczeni. 

Możemy mówić o stałym lub doraźnym wsparciu obsługi spółki. Biorąc pod uwagę złożoność konkretnej działalności, możemy zaproponować najlepsze rozwiązanie dla naszych klientów. Długofalowo, stała współpraca to spore korzyści: nie tylko finansowe wynikające z nieznajomości prawa, ale również uniknięcie postępowań sądowych, mniejszy stres i możliwość skupienia się na rozwoju biznesu w bezpiecznych warunkach. 

Korzystając ze wsparcia naszych ekspertów, masz pewność, że trafisz na osoby, które na co dzień zajmują się obsługą prawną spółek, więc dysponują najbardziej aktualną wiedzą w tym zakresie. 
Deutschland Weltweit Search Menu