Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.ESG w przedsiębiorstwie

PrintMailRate-it

​​​​​​​

W obliczu toczących się zmian wdrożenie standardów ESG w przedsiębiorstwie jest konieczne do utrzymania konkurencyjności względem innych podmiotów na rynku.

 Zapytaj o szczegóły oferty

​Czym jest ESG?


ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) to założenia transformacji gospodarczej w kierunku prowadzenia odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. ESG dotyka obszarów powiązanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i zasadami ładu korporacyjnego. 

Przedsiębiorstwa chcące prowadzić swoją działalność w sposób zrównoważony powinny, obok czynników finansowych, zwracać uwagę również na wskaźniki dotyczące wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz standardy zarządzania. 

Jest to szczególnie istotne z uwagi na powstające akty prawne, takie jak dyrektywa CSRD, dotycząca sprawozdawczości finansowej, standardy sprawozdawczości ESRS, Taksonomia UE czy dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw (tzw. CSDDD).

ESG w przedsiębiorstwie – nasze usługi


Rozwój unijnych regulacji z zakresu ESG, oczekiwania interesariuszy i potrzeba dostosowania się do przemian gospodarczych stawia przed podmiotami liczne wyzwania w obszarze ESG. Nasi eksperci proponują kompleksowe wsparcie w tym zakresie. 


W ramach doradztwa ESG oferujemy:


  • raportowanie niefinansowe,
  • ubieganie się o dofinansowanie ze źródeł pomocy publicznej,
  • dopełnienie wymogów dotyczących ESG, w szczególności w zakresie wpływu na środowisko naturalne,
  • wdrożenie procedur dotyczących m.in. compliance, łańcucha dostaw, zbierania i udostępniania informacji w zakresie ESG,
  • opracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju.

 Nasz zespół

​dr Monika Behrens

adwokat

Partner

 

​Piotr Derylak

biegły rewident

Associate Partner

 

​Edyta Maciorowska

biegły rewident

Associate Partner

 

​Łukasz Napiórkowski

adwokat

Manager

 

Joanna Lech

radca prawny

 


​Maciej Ogórek

radca prawny


​Magdalena Skurowska


​Jakub Plebański


​Dawid Zwijacz

radca prawny
​ESG – kogo dotyczy?


ESG ma coraz większe znaczenie w gospodarkach europejskich. Wciąż rośnie świadomość konsumentów, a tym samym ich zainteresowanie tym, w jaki sposób firmy wpływają na społeczeństwo, środowisko i dbają o wewnętrzne zasoby. Obecne regulacje ESG dotyczą w szczególności firm, które zatrudniają co najmniej 250 osób, osiągających przychody min. 80 mln oraz tych, których suma aktywów wynosi co najmniej 40 mln EUR. Istotne jest spełnienie przynajmniej dwóch z tych warunków. W 2026 r. zasady raportowania będą dotyczyć także średnich i małych spółek giełdowych. 

Wskaźniki ESG


Dzięki wskaźnikom ESG możemy ocenić zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, to, czy podejmuje legalne działania w tym zakresie. Pozwoli to na dokonywanie porównań z konkurencją i zwrócenie szczególnej uwagi na obniżenie negatywnego wpływu na środowisko. Ocenie podlega m.in. emisja gazów cieplarnianych. Duże firmy objęte raportowaniem są zobligowane do podejmowania działań chroniących środowisko, jak np. obieg zamknięty. Prezentacja sukcesów w zakresie ochrony środowiska, działań społecznych i ładu korporacyjnego wpłynie na większe pozycjonowanie marek odpowiedzialnych społecznie, a rzetelnie przedstawione wyniki wzbudzą zaufanie do firm zarówno inwestorów, jak i konsumentów oraz zwrócą uwagę na nowoczesność i ich zaangażowanie w te obszary. Badanie i analiza społecznej odpowiedzialności biznesu pozwala na łączenie potrzeb różnego typu interesariuszy, a nie tylko skupienie się na ekonomicznym interesie. 

Standardy ESG


Zastanawiasz się nad koncepcją zrównoważonego rozwoju w swojej firmie? Chcesz jak najlepiej określić standardy ESG obejmujące Twój biznes? Nasi eksperci nie tylko pomogą Ci skutecznie i zgodnie z obowiązującymi zasadami wdrożyć obowiązujące i nadchodzące regulacje, ale wskażą, jak zbierać i udostępniać informacje w zakresie ESG, zajmą się raportami czy przenalizują możliwości dofinansowania, które mogą wesprzeć Twoją działalność w obszarze ESG. Postaw na nowoczesność i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. ​
Deutschland Weltweit Search Menu