Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.ESG w przedsiębiorstwie

PrintMailRate-it
W obliczu toczących się zmian wdrożenie standardów ESG w przedsiębiorstwie jest konieczne do utrzymania konkurencyjności względem innych podmiotów na rynku.

 Zapytaj o szczegóły oferty

​Czym jest ESG?


ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) to założenia transformacji gospodarczej w kierunku prowadzenia odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. ESG dotyka obszarów powiązanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i zasadami ładu korporacyjnego. 

Przedsiębiorstwa chcące prowadzić swoją działalność w sposób zrównoważony powinny, obok czynników finansowych, zwracać uwagę również na wskaźniki dotyczące wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz standardy zarządzania. 

Jest to szczególnie istotne z uwagi na powstające akty prawne, takie jak dyrektywa CSRD, dotycząca sprawozdawczości finansowej, standardy sprawozdawczości ESRS, Taksonomia UE czy dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw (tzw. CSDDD).

ESG w przedsiębiorstwie – nasze usługi


Rozwój unijnych regulacji z zakresu ESG, oczekiwania interesariuszy i potrzeba dostosowania się do przemian gospodarczych stawia przed podmiotami liczne wyzwania w obszarze ESG. Nasi eksperci proponują kompleksowe wsparcie w tym zakresie. 


W ramach doradztwa ESG oferujemy:


  • raportowanie niefinansowe,
  • ubieganie się o dofinansowanie ze źródeł pomocy publicznej,
  • dopełnienie wymogów dotyczących ESG, w szczególności w zakresie wpływu na środowisko naturalne,
  • wdrożenie procedur dotyczących m.in. compliance, łańcucha dostaw, zbierania i udostępniania informacji w zakresie ESG,
  • opracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju.

 Nasz zespół

​dr Monika Behrens

adwokat

Partner

​Piotr Derylak

biegły rewident

Associate Partner

​Edyta Maciorowska

biegły rewident

Associate Partner

​Łukasz Napiórkowski

adwokat

Manager

Joanna Lech

radca prawny

 


​Maciej Ogórek

radca prawny


​Magdalena Skurowska


​Jakub Plebański


​Dawid Zwijacz

radca prawny


Deutschland Weltweit Search Menu