Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Postępowania podatkowe

PrintMailRate-it

Doradztwo związane z postępowaniami podatkowymi przeznaczone jest dla podatników, wobec których toczy się postępowanie podatkowe, wszczęto kontrolę podatkową, czynności sprawdzające lub którzy przewidują możliwość takiego postępowania w przyszłości. Niejasność wielu przepisów podatkowych, ich różnorodne interpretacje, powodować mogą spory z fiskusem co do ich właściwego zastosowania. Nieprawidłowości mogą zostać ujawnione już na etapie czynności sprawdzających. Postępowanie może zostać wszczęte także na wniosek podatnika, np. w przypadku żądania zwrotu nadpłaconego podatku.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

​Doradztwo w zakresie postępowania podatkowego

 

 

Powierz swoje interesy doradcy podatkowemu, a damy Ci pewność,

że organ podatkowy nie będzie nadużywał swojej przewagi podczas wykonywania należących do jego zadań czynności. Doradcy podatkowi wesprą Cię w toku czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego i będą reprezentować wobec właściwych organów.

 

Sporządzą pisma procesowe. Mogą włączyć się do postępowania po wydaniu protokołu kontroli, jak również na każdym innym etapie postępowania podatkowego czy też sądowo-administracyjnego. Przedstawimy Ci przy tym realną ocenę szans i ryzyk procesowych. Wsparcie profesjonalisty jest szczególnie istotne w przypadku zbiegu postępowania podatkowego, egzekucji administracyjnej i ewentualnego postępowania karno-skarbowego.


W obronie Twoich interesów występuje zespół doświadczonych doradców podatkowych i prawników, którzy znając zarówno przepisy, jak i bieżące orzecznictwo skutecznie reprezentują klientów w sporach z fiskusem.

​Usługi związane z postępowaniami podatkowymi obejmują m.in.:

 

 

  • reprezentowanie i prowadzenie spraw przed organami podatkowymi, egzekucyjnymi, organami kontroli skarbowej, celnymi, a także występowanie przed sądami administracyjnymi,
  • uczestnictwo w ww. postępowaniach w roli pełnomocnika lub doradcy,
  • ustalanie linii obrony w sporach podatkowych,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • analizę dokumentów i ksiąg podatnika w przypadku występowania z żądaniem zwrotu nadpłaty podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
  • analizę dokumentów i ksiąg podatkowych w przypadku otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.
Deutschland Weltweit Search Menu