Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Postępowania podatkowe

PrintMailRate-it

Doradztwo związane z postępowaniami podatkowymi przeznaczone jest dla podatników, wobec których toczy się postępowanie podatkowe, wszczęto kontrolę podatkową, czynności sprawdzające lub którzy przewidują możliwość takiego postępowania w przyszłości. Niejasność wielu przepisów podatkowych, ich różnorodne interpretacje, powodować mogą spory z fiskusem co do ich właściwego zastosowania. Nieprawidłowości mogą zostać ujawnione już na etapie czynności sprawdzających. Postępowanie może zostać wszczęte także na wniosek podatnika, np. w przypadku żądania zwrotu nadpłaconego podatku.


Powierzenie doradcy podatkowemu reprezentacji Państwa interesów daje pewność, że  organ podatkowy nie będzie nadużywał swojej przewagi podczas wykonywania należących do jego zadań czynności. Doradcy podatkowi wspierają Państwa w toku czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego i reprezentują wobec właściwych organów. Sporządzają pisma procesowe. Mogą włączyć się do postępowania po wydaniu protokołu kontroli, jak również na każdym innym etapie postępowania podatkowego czy też sądowo-administracyjnego. Przedstawiona zostaje przy tym Państwu realna ocena szans i ryzyk procesowych. Wsparcie profesjonalisty jest szczególnie istotne w przypadku zbiegu postępowania podatkowego, egzekucji administracyjnej i ewentualnego postpowania karno-skarbowego.


W obronie Państwa interesów występuje zespół doświadczonych doradców podatkowych i prawników, którzy znając zarówno przepisy, jak i bieżące orzecznictwo, skutecznie reprezentują klientów w sporach z fiskusem.


Usługi związane z postępowaniami podatkowymi, oferowane przez Rödl & Partner, obejmują m.in.:

  • reprezentowanie i prowadzenie spraw przed organami podatkowymi, egzekucyjnymi, organami kontroli skarbowej, celnymi, a także występowanie przed sądami administracyjnymi,
  • uczestnictwo w ww. postępowaniach w roli pełnomocnika lub doradcy,
  • ustalanie linii obrony w sporach podatkowych,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • analizę dokumentów i ksiąg podatnika w przypadku występowania z żądaniem zwrotu nadpłaty podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
  • analizę dokumentów i ksiąg podatkowych w przypadku otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Kontakt

Contact Person Picture

Therese Baginski

biegły rewident

Partner

+48 71 606 01 00

Wyślij zapytanie

 Pozostańmy w kontakcie

Deutschland Weltweit Search Menu