Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Międzynarodowe planowanie podatkowe

PrintMailRate-it

Usługi związane z międzynarodowym planowaniem podatkowym realizowane są zarówno dla przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych, dla których Polska jest jedną z lokalizacji międzynarodowej działalności.


Dzięki skorzystaniu z doradztwa ekspertów w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego, mogą Państwo z łatwością włączyć w swoje międzynarodowe struktury spółki zależne, oddziały oraz zakłady posiadane w Polsce, jak również przeorganizować działalność posiadanych w wielu krajach podmiotów w kierunku generowania długofalowych oszczędności podatkowych. Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować za granicą i rozwijać swoją działalność na nowych rynkach, mogą liczyć na wsparcie pozwalające zwiększyć konkurencyjność w stosunku do przedsiębiorców lokalnych i międzynarodowych.


Świadcząc usługi doradztwa w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego zespoły doradcze Rödl & Partner wykorzystują międzynarodowe doświadczenie, gromadzone podczas realizacji licznych projektów optymalizacyjnych, wymagających ścisłej współpracy ze specjalistami Rödl & Partner na świecie. Usługi świadczone są w oparciu o rzetelną wiedzę i znajomość uwarunkowań gospodarczych determinujących zachowania podatkowe w różnych krajach, wynikające z ponad 40-letniej obecności na rynku zagranicznym i ponad 25-letniej na rynku polskim. Umożliwia to oferowanie wsparcia w najbardziej skomplikowanych transakcjach i przedsięwzięciach oraz przepisach międzynarodowego prawa podatkowego.


Usługi Rödl & Partner związane z międzynarodowym planowaniem podatkowym obejmują m.in.:

  • opracowywanie optymalnych podatkowo struktur międzynarodowych grup kapitałowych,
  • doradztwo w zakresie opodatkowania zagranicznych zakładów podatkowych,
  • doradztwo w zakresie opodatkowania inwestycji w nieruchomości położone za granicą oraz udziały/akcje spółek zagranicznych,
  • polityka cen transferowych,
  • optymalizacja opodatkowania u źródła,
  • doradztwo w zakresie opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych,
  • doradztwo w zakresie opodatkowania zagranicznej kadry zarządzającej w Polsce,
  • doradztwo w zakresie opodatkowania polskich pracowników oddelegowanych do pracy za granicą i zagranicznych pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce,
  • doradztwo w zakresie opodatkowania artystów i sportowców.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Kontakt

Contact Person Picture

Therese Baginski

biegły rewident

Partner

+48 71 606 01 00

Wyślij zapytanie

 Pozostańmy w kontakcie

Deutschland Weltweit Search Menu