Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polityka prywatności

PrintMailRate-it

Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa jakie dane, w jakim zakresie i w jakim celu są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

 

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej pozyskiwane są z jednej strony dane, w przypadku których nie można wykluczyć ich odniesienia do konkretnej osoby, z drugiej zaś strony w wyniku podejmowanych przez Państwa czynności na stronie przekazują Państwo swoje dane osobowe.

 

1. Klauzula informacyjna

2. Adresy IP

3. Dane przeglądarki

4. Cookies

5. Google Analytics

6. Zgłoszenia i formularze online

7. Inspektor Ochrony Danych


Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna.pdf
Wykaz podmiotow zewnetrznych.pdf
Webinarium klauzula informacyjna.pdf

 

Adresy IP

Adres IP składa się z ciągu czterech liczb przedzielonych kropką, z których każda posiada wartość pomiędzy 0 a 255 (np. 123.45.67.89). Z reguły adres IP jest przydzielany automatycznie przez Państwa dostawcę. Aby móc wyświetlać naszą stronę, nasz serwer pobiera Państwa adres IP i zachowuje go w maskowanej formie, tzn. zostają zapisane tylko pierwsze trzy liczby (np. 123.45.67.xxx). Niezależnie od tego, czy posiadają Państwo stały lub dynamiczny adres IP, w wyniku powyższego nie można zidentyfikować danej osoby. W celu analizy błędów Państwa maskowany adres IP jest zachowywany w protokołach naszego serwera sieciowego (tzw. pliki dziennika), a do celów statystycznych przez program analizy sieciowej „Google Analytics“. Plik dziennika jest usuwany najpóźniej po siedmiu dniach.

 

Dane przeglądarki

Ponadto nasz serwer sieciowy pobiera dane przekazywane przez Państwa przeglądarkę i standardowo zachowuje ich część w plikach dziennika. Wśród danych znajdują się informacje o Państwa systemie operacyjnym, przeglądarce, z której Państwo korzystają, nazwie wyświetlanych informacji, momencie wejścia na naszą stronę internetową, stronie poprzednio odwiedzanej przez Państwa (tzw. referrer) oraz ilości danych przekazywanych Państwu. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika.

 

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które Państwa przeglądarka zapisuje na żądanie naszej strony internetowej na Państwa urządzeniu. Chodzi przy tym z jednej strony o tymczasowe pliki cookie, które są automatycznie usuwane w momencie zamykania Państwa przeglądarki, a z drugiej strony o tzw. trwałe cookies, których maksymalna ważność wynosi do dwóch lat.

Z pomocą cookies możliwa jest analiza korzystania z naszej strony internetowej, a zwłaszcza zapotrzebowania na udostępniane przez nas informacje, tak abyśmy mogli modyfikować i ciągle ulepszać naszą ofertę odpowiednio do zapotrzebowania. Nie chodzi przy tym o sposób korzystania ze strony konkretnej osoby; chcemy analizować, jak nasza strona jest ogólnie wykorzystywana, jakie informacje i jak często są wyświetlane, jakie obszary strony internetowej są szczególnie intensywnie wykorzystywane, jak długo użytkownicy przebywają na naszej stronie internetowej lub na jej podstronach, gdzie ewentualnie znajdują się nieprawidłowe linki itd. Dane pobrane w związku z tym są przechowywane anonimowo lub zapisywane bez odniesienia do konkretnej osoby.

 

Jako przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej chcielibyśmy ponadto wiedzieć, z jakiego kraju pochodzą osoby odwiedzające naszą stronę internetową. W tym zakresie Państwa maskowany adres IP jest wykorzystywany do przeprowadzenia tzw. geolokalizacji. Z powodu użycia maskowanego adresu IP nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skorzystanie z menu Pomoc w Państwa przeglądarce.

 

Google Analytics

W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Jednakże zleciliśmy Google anonimizację Państwa adresu IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci. Wprowadziliśmy odpowiednie wpisy w kodzie programowym Google Analytics.

Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.

 

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony.


W ramach naszego zlecenia Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez  cookies (Google'a), a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Mogą Państwo zapobiec umieszczaniu cookies przez naszą stronę w ustawieniach Państwa przeglądarki, np. dodając naszą stronę internetową do wyjątków  lub poprzez ogólny zakaz akceptowania cookies. Ponadto w każdym momencie mają Państwo możliwość ręcznego usunięcia poszczególnych cookies. Prosimy o korzystanie z menu Pomoc w Państwa przeglądarce w celu dokonania odpowiednich ustawień.

Mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej także bez wykorzystania cookies, jednak w pojedynczych sytuacjach może dojść do ograniczeń w trakcie korzystania ze strony.

 

Zgłoszenia i formularze online

Nasza strona internetowa oferuje Państwu różne możliwości nawiązania kontaktu z nami. Oprócz formularzy zgłoszeniowych dotyczących udziału w wydarzeniach lub prenumeraty naszego newslettera, dostępne są także inne formularze online do kontaktu z naszą firmą. W ramach korzystania z naszych formularzy zwykle konieczne jest, aby przekazali nam Państwo swoje dane osobowe. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi przedstawicielami.

 

Jeżeli skorzystają Państwo z odpowiedniego formularza na naszej stronie internetowej, Państwa dane osobowe i inne wpisane dane są automatycznie przekazywane przez nasz serwer do systemu CRM / Microsoft Dynamics 365. W razie potrzeby przekazujemy Państwa dane w celu opracowania Państwa zapytania do właściwego odbiorcy w obrębie grupy Rödl & Partner. Poza tym dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

 

Dane osobowe przekazane przez Państwa w formularzu online są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w ramach i w celu opracowania Państwa zapytania. Przetwarzanie i wykorzystanie danych w szerszym aniżeli powyższy zakresie następuje tylko za wyraźną zgodą Państwa.

 

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie Państwu dalszych informacji, będziemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwu ciekawych publikacji lub informacji o wydarzeniach organizowanych przez Rödl & Partner, informowania Państwa na bieżąco o aktualnych zmianach z zakresu prawa, podatków i gospodarki oraz przekazywania innych ciekawych i ważnych informacji. Powyższą zgodę mogą Państwo odwołać w każdym momencie: drogą elektroniczną na adres marketing‎@‎roedl.com  lub telefonicznie pod numerem +48 22 696 28 30.


Jeżeli chcą Państwo napisać do nas wiadomość e-mailową, proszę zwrócić uwagę na to, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszego oświadczenia o ochronie danych, naszej strony internetowej lub Rödl & Partner, mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu +48 22 696 28 30.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Danych Osobowych w Rödl & Partner jest Jarosław Kamiński. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: gdpr.biznes‎‎@‎‎roedl.com

 

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Kamiński

adwokat

Associate Partner

+48 694 207 482

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu