Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Grzegorz Gęborek

PrintMailRate-it
Picture

radca prawny

Associate Partner

Gliwice

+48 882 093 936

Profil - przegląd

 LinkedIn »


– certyfikowany mediator wiodący ISO 27001,

– certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 9001,

– czynny inspektor ochrony danych osobowych,

– ukończczył kursy mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach gospodarczych oraz uzyskał rekomendacje uprawniające do wpisu na listę mediatorów sądowych, 

– członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, 

– w Rödl & Partner od 2016 roku. Wykształcenie 

– absolwent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina nad Odrą na kierunku German & Polish Law (LL.B oraz LL.M),

– absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji.Języki 

 polski
 niemiecki
 angielski


Wybrane publikacje

– Wypłata kwot na rzecz byłych wspólników jeszcze przed formalną likwidacją »

– Naruszenie ochrony danych osobowych: błąd klienta nie usprawiedliwia ubezpieczyciela »


Specjalizacja

– bieżące doradztwo dla polskich oraz zagranicznych klientów korporacyjnych, w tym spółek publicznych,

– tworzenie, prowadzenie oraz likwidacja działalności, w tym doradztwo w postępowaniu upadłościowym,

– reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz alternatywnych formach rozwiązywania sporów (ADR),

– Legal Due Dilligence,

– audyt i wdrażanie ochrony danych osobowych oraz compliance,

– M&A,

– ochrona danych osobowych i nowe technologie (NewTech).


Deutschland Weltweit Search Menu