Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Dokumentacja cen transferowych 2020

PrintMailRate-it

Deutsche Version siehe unten
English version below

 

Ceny transferowe należą do najistotniejszych zagadnień w obszarze międzynarodowego prawa podatkowego. Minione lata, w tym 2020 r. przyniosły znaczące zmiany w obowiązkach z nimi związanych.

 

Na co warto się przygotować

Nie musisz mierzyć się samodzielnie z nowymi regulacjami. Eksperci podatkowi Rödl & Partner przygotowali broszurę, w której krótko i zwięźle omawiają obowiązki dokumentacyjne i raportowe, a także sankcje związane z obowiązkami w zakresie cen transferowych za 2020 r.

 

Znajdziesz tu omówienie m.in.:

 • dokumentacji lokalnej (local file);
 • informacji o cenach transferowych (TPR-C/TPR-P);
 • dokumentacji grupowej (master file);
 • korekty cen transferowych;
 • powiadomienia CBC-P oraz informacji CBC-R;
 • cen transferowych w kontekście pandemii COVID-19.

 

Działania krok po kroku

Eksperci Rödl & Partner zalecają rozpoczęcie prac nad dokumentacjami cen transferowych za 2020 r. z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Broszura „Dokumentacja cen transferowych 2020” pomoże:

 •  zdecydować – kogo dotyczy dany przepis;
 • ustalić niezbędnie działania i elementy dokumentacji;
 • zaplanować ważne terminy;
 • uniknąć ewentualnych sankcji.

 

POBIERZ DARMOWĄ BROSZURĘ »


 

Deutsche Version

 

 

Broschüre „Verrechnungspreisdokumentation 2020“


Die Verrechnungspreise gehören zu den wichtigsten Themen im Bereich des internationalen Steuerrechts. In den vergangenen Jahren, auch 2020, gab es wesentliche Änderungen bei diesbezüglichen Pflichten.

 

Was Sie erwartet

Sie müssen sich mit den neuen Regelungen nicht alleine auseinandersetzen. Die Steuerexperten von Rödl & Partner haben eine Broschüre erstellt, in der sie kurz und knapp die Dokumentations- und Berichtspflichten sowie damit verbundene Sanktionen im Bereich der Verrechnungspreise für das Jahr 2020 erörtern.

 

Es werden u.a. folgende Themen in Angriff genommen:

 • landesspezifische Verrechnungspreisdokumentation (Local File);
 • Information über Verrechnungspreise (TPR-C/TPR-P);
 • Stammdokumentation (Master File);
 • Korrekturen der Verrechnungspreise;
 • Meldung CBC-P und Bericht CBC-R;
 • Verrechnungspreise in Bezug auf die COVID-19-Pandemie.

 

Maßnahmen – Schritt für Schritt

Die Experten von Rödl & Partner empfehlen, mit den Arbeiten an der Verrechnungspreisdokumentation 2020 rechtzeitig zu beginnen.

 

Die Broschüre „Verrechnungspreisdokumentation 2020“ wird dabei helfen:

 • zu entscheiden, wen die betreffende Vorschrift betrifft;
 • erforderliche Maßnahmen und Bestandteile der Dokumentation festzulegen;
 • wichtige Termine einzuplanen;
 • eventuelle Sanktionen zu vermeiden.

 

DOWNLOAD DER KOSTENLOSEN BROSCHÜRE »

 

 

English version

 

 

“Transfer pricing documentation 2020” brochure

 

Transfer pricing is one of the most significant aspects of international tax law. Transfer pricing obligations have significantly changed in the last few years, including in 2020.

 

The challenges ahead

You do not have to struggle to avoid the pitfalls of the new regulations alone. Rödl & Partner experts have prepared a brochure that shortly and concisely discusses documentation and reporting obligations but also sanctions for failing to meet the transfer pricing obligations for 2020.

 

The brochure discusses e.g.:

 • Local file
 • Transfer pricing forms (TPR-C/TPR-P)
 • Master file
 • Transfer pricing adjustments
 • CBC-P and CBC-R reports
 • Transfer prices in the context of COVID-19.

 

What to do step by step

Rödl & Partner experts recommend commencing work on transfer pricing documentation for 2020 well in advance.

 

“Transfer pricing documentation 2020” brochure will help you:

 • decide – what entities are concerned
 • determine the necessary steps and elements of the documentation
 • plan important deadlines
 • avoid possible sanctions.

 

 DOWNLOAD THE BROCHURE FOR FREE »

 

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

 Pozostańmy w kontakcie

 Dowiedz się więcej

Deutschland Weltweit Search Menu