Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nowy projekt ustawy o sygnalistach – przyjęto pilny tryb procedowania

PrintMailRate-it

Łukasz Napiórkowski

6 marca 2024


Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zupełnie nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma na celu wdrożenie dyrektywy o sygnalistach (2019/1937). 

Ustawodawca zdecydował się na pilny tryb procedowania, tj. z pominięciem konsultacji społecznych. Oznacza to, że ustawa może zostać wdrożona bardzo szybko. 

Aktualna treść przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bazuje na poprzednich projektach. Ministerstwo uwzględniło jednak część uwag wniesionych do poprzednich projektów, m.in.: 

  • zmieniono nomenklaturę i wprowadzono pojęcie sygnalisty;
  • rozszerzono zakres przedmiotowy ustawy poprzez ujęcie również zgłoszeń o naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela, korupcji, handlu ludźmi, prawa pracy;
  • dopuszczono wprost zgłoszenia anonimowe;
  • określono minimalną wysokość odszkodowania dla sygnalisty, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych;
  • określono sposób obliczania liczby 50 osób wykonujących pracę (w zakresie zgłoszeń wewnętrznych);
  • wydłużono okres vacatio legis (3 miesiące).

Obowiązek ustanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych dotyczy m.in. wszystkich podmiotów prawnych, na rzecz których według stanu na 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje lub świadczy pracę zarobkową co najmniej 50 osób.

Jeśli jeszcze nie opracowałeś procedury zgłoszeń wewnętrznych – skontaktuj się z nami. Wobec pilnego trybu procedowania ustawa może zostać przyjęta przez Sejm już niebawem.

Kontakt

Contact Person Picture

Łukasz Napiórkowski

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu