Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Kolejny etap prac nad ustawą o ochronie sygnalistów

PrintMailRate-it

​Maciej Ogórek

22 grudnia 2022


17 grudnia 2022 r. minął rok od ostatecznego terminu na implementację postanowień dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Kilka dni później (20 grudnia) na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny, już piąty, projekt ustawy o ochronie sygnalistów. 


Zmiany w stosunku do poprzedniego projektu ustawy dotyczą przede wszystkim przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych – a więc dokonywanych poza organizacją. Dotychczas planowano, że organem posiadającym ogólne kompetencje w powyższym zakresie będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Najnowszy projekt ustawy rezygnuje z tego rozwiązania. Zgłoszenia zewnętrzne mają być co do zasady przekazywane do odpowiednich organów publicznych. W razie problemu z określeniem organu właściwego, zgłoszenia zewnętrzne mają być przyjmowane przez Państwową Inspekcję Pracy, która następnie przekaże zgłoszenie do właściwego organu. 

Zgłoszenia zewnętrzne co do naruszeń mogących stanowić przestępstwo mają być kierowane do komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji, a w niektórych przypadkach do prokuratury. 
Ponadto nowy art. 49 ustawy przewiduje, że do postępowania przed organami publicznymi, w zakresie nieuregulowanym ustawą, zastosowanie znajdą przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. 

Nowy projekt ustawy zawiera także pewne zmiany w: Rozdziale 5 – Ujawnienie publiczne oraz Rozdziale 6 – Przepisy karne. Projekt nie rozwiązuje jednak wskazywanych do tej pory problemów dotyczących zgłoszeń wewnętrznych, m.in. w zakresie wdrażania procedur zgłoszeń wewnętrznych w grupach kapitałowych. 

Zmianie nie uległy terminy wprowadzenia procedur wewnętrznych u podmiotów prywatnych, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 250 osób (2 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy), ani też u podmiotów zatrudniających pomiędzy 50 a 249 osób (do 17 grudnia 2023 r.).

Masz pytania dotyczące ochrony sygnalistów? Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Maciej Ogórek

radca prawny

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu