Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Program FENG – aktualne nabory wniosków o dofinansowanie

PrintMailRate-it

​Magdalena Skurowska

14 czerwca 2023


Kredyt ekologiczny


Zgodnie z ostatnią aktualizacją harmonogramu zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie kredytu ekologicznego. Obecnie w 2023 r. przewidziany jest wyłącznie jeden konkurs z naborem wniosków pomiędzy 13 czerwca a 17 sierpnia.

Celem inwestycji w konkursie Kredytu ekologicznego FENG jest modernizacja posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii pierwotnej. Oszczędność energii pierwotnej musi wynieść przynajmniej 30% w porównaniu do dotychczasowego zużycia.

Zakres i poziom wsparcia projektów ekologicznych różni się w zależności od wybranego rodzaju pomocy publicznej.

Dofinansowanie jest udzielane w postaci bezzwrotnej dopłaty – premii ekologicznej – do kredytu komercyjnego zaciągniętego w jednym z akredytowanych banków.

O dofinansowanie mogą się ubiegać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji zaliczające się do kategorii small i mid-caps, prowadzący działalność na terenie Polski.

Dotacje na działalność badawczo-rozwojową

Nadal można się ubiegać o dotację o ogólnopolskim zasięgu na rozwój nowych lub znacząco ulepszonych, innowacyjnych w skali kraju produktów i usług w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw.

Aktualny nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w konkursie FENG Ścieżka SMART trwa do 30 czerwca 2023 r. Kolejny i jednocześnie ostatni nabór wniosków dla pojedynczych przedsiębiorstw w bieżącym roku przewidziano między 6 lipca a 31 sierpnia 2023 r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację kompleksowych projektów obejmujących obszary:
  • B+R (obowiązkowo dla dużych przedsiębiorstw) lub
  • wdrożenie innowacji w postaci wyników prac B+R.

Wspierane projekty mogą dodatkowo zawierać moduły fakultatywne, takie jak:
  • infrastruktura B+R,
  • cyfryzacja,
  • przedsięwzięcia proekologiczne,
  • internacjonalizacja,
  • szkolenia.

Minimalna wartość projektu B+R dla dużych przedsiębiorstw wynosi 1 mln zł.

Wysokość dofinansowania będzie zależeć od zakresu projektu oraz statusu przedsiębiorstwa i może wynieść nawet do 80% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

O dofinansowanie mogą się ubiegać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski.Napisz do nas – nasi eksperci wesprą Cię na każdym etapie ubiegania się o pomoc publiczną i korzystania z niej.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu