Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Preferencyjne pożyczki z premią dla przedsiębiorstw energochłonnych

PrintMailRate-it

​Magdalena Skurowska

5 stycznia 2023


Przemysł energochłonny – OZE: nabór wniosków


Do 30 kwietnia 2023 r. można składać wnioski o preferencyjne pożyczki w ramach programu priorytetowego Przemysł energochłonny – OZE. Nabór wniosków odbywa się trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli środków, czyli 650 mln zł. Celem programu jest zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu poprzez zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii OZE. 
 

Rodzaje wspieranych inwestycji 

 
Nabór wniosków dotyczy inwestycji polegających na budowie lub przebudowie jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej.
 
Aby ubiegać się o wsparcie na magazyn energii, musi on być zintegrowany ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 80% wytworzonej energii na cele własne. 
 

Beneficjenci

 
Z programu mogą korzystać przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (prawo własności, użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd). 
 

Zasady wsparcia 


Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii w wysokości do 30% wartości pożyczki, z zachowaniem ograniczeń wynikających z korzystania z pomocy publicznej.

Kwota pożyczki wynosi od 5 do 300 mln zł i jest udzielana na maksymalnie 20 lat. 

 
Jak efektywnie ubiegać się o środki z programu? Skontaktuj się z nami – chętnie odpowiemy na pytania związane z programem oraz zapewnimy kompleksowe wsparcie w aplikowaniu o środki finansowe.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu