Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nowe rozporządzenie ws. zwolnienia z podatku dochodowego w PSI

PrintMailRate-it

​Magdalena Szwarc

5 stycznia 2023


1 stycznia 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (rozporządzenie PSI).

Nowe regulacje po części powtarzają mechanizmy zawarte w rozporządzeniu PSI z 2018 r., niemniej zawierają również nowości oraz zmiany doprecyzowujące. Co ciekawe do ostatecznie podpisanej 27 grudnia 2022 r. wersji wprowadzono modyfikacje, których wcześniej w ogóle nie rozważano na etapie projektów. Inwestorów w PSI czekają niespodzianki. 

Nowe przepisy wykonawcze będą miały zastosowanie do zwolnień podatkowych w ramach PSI udzielonych na podstawie wniosków o wydanie decyzji o wsparciu złożonych od 1 stycznia 2023 r. Natomiast do spraw wszczętych i niezakończonych oraz decyzji o wsparciu wydanych przed wejściem w życie nowego rozporządzenia PSI zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia PSI z 2018 r. 
 

Nowe rozporządzenie PSI – najważniejsze zmiany

 

1. Moment uruchomienia zwolnienia podatkowego


W przypadku zwolnienia opartego na kosztach inwestycji (z reguły projekty produkcyjne) wprowadzono novum odsuwające w czasie moment, od którego inwestor może zacząć korzystać ze zwolnienia podatkowego. Do tej pory momentem uruchomienia zwolnienia był miesiąc, w którym zostały poniesione pierwsze koszty kwalifikowane nowej inwestycji. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu zwolnienie z podatku dochodowego oparte na nakładach inwestycyjnych przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej – w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej. Wprowadzono zatem kolejne nowe ograniczenie stosowania zwolnienia podatkowego w PSI, które może mieć znaczenie zwłaszcza w przypadku reinwestycji.
 

2. Leasing finansowy 


W przypadku leasingu finansowego aktywów innych niż nieruchomości wyłącznie koszty poniesione w okresie obwiązywania umowy leasingu finansowego będą stanowiły koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą. Dodatkowo wskazano wprost warunek nowości również w odniesieniu do tych aktywów.
 

3. Koszty najmu lub dzierżawy nieruchomości 


Od 1 stycznia 2023 r. koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli będą zaliczane do puli wydatków kwalifikowanych, o ile zostaną poniesione nie później niż do zakończenia okresu utrzymania inwestycji. Okres ten wynosi:

  • dla dużych przedsiębiorców – pięć lat od zakończenia realizacji inwestycji,
  • dla mikro- i MŚP – trzy lata od zakończenia realizacji inwestycji.

4. Koszty inwestycji związane z OZE


Do tej pory (z wyjątkiem praktyk w niektórych SSE) koszty nowej inwestycji związane z wydatkami na OZE na własne potrzeby zakładu produkcyjnego nie mogły być zaliczane do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Od 2023 r. po pierwsze zostało złagodzone kryterium jakościowe związane z tymi wydatkami; po drugie zmieniony wzór wniosku o wydanie DoW sugeruje, że po spełnieniu pewnych warunków takie wydatki będą mogły stanowić koszty kwalifikowane.

5. Rynkowość transakcji nabycia aktywów innych niż nieruchomości 


W odniesieniu do aktywów innych niż nieruchomości nabywanych przez przedsiębiorców w związku z nową inwestycją (w tym w formie leasingu finansowego) nowe rozporządzenie PSI wprowadza warunek rynkowości transakcji niezależnie od tego, czy są nabywane od podmiotu powiązanego, czy nie.


Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo rozważa nową inwestycję, w tym rozbudowę istniejącego zakładu – skontaktuj się z nami. Przedstawimy Tobie szczegółowe możliwości uzyskania zwolnienia podatkowego na podstawie znowelizowanych przepisów.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Szwarc

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu