Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Innowacje dla środowiska

PrintMailRate-it

​Magdalena Skurowska

4 września 2023


Od 1 września do 31 października 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie w 1. etapie, tzw. fiszek projektowych w ramach programu priorytetowego Innowacje dla Środowiska. 

 
Celem programu jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska, które przyczynią się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. 
 
W ramach programu będą realizowane przedsięwzięcia mające na celu rozwój gospodarczy kraju w kierunku nowoczesnej i przyjaznej środowisku gospodarki o obiegu zamkniętym.
 

Wysokość dofinansowania

 
Przedsiębiorcy uzyskają szansę na dofinansowanie swoich projektów w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Będą także mogli uzyskać umorzenie części pożyczki w wysokości do 20% – jednak nie więcej niż 10 mln zł, pod warunkiem spełnienia założonych efektów środowiskowych przedsięwzięcia.
 

Rodzaje przedsięwzięć

 
Wybrane przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem będą spójne z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), która odnosi się do 6 celów środowiskowych, tj.:
  • łagodzenia zmian klimatu,
  • adaptacji do zmian klimatu,
  • zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu,
  • zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
  • ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.
 
Wsparciu będą podlegać przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym oraz ekologicznym o wartości minimum 2 mln zł, realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie, polegające na:
  • zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów,
  • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania w formie wyników prac B+R we własnej działalności.
 
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie wiesz, jak aplikować o środki finansowe z programów pomocowych – skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na pytania związane z każdym programem oraz zapewnimy kompleksowe wsparcie. 

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu