Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ogłoszono harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z programu FENG w 2023 roku

PrintMailRate-it

​Magdalena Skurowska

26 stycznia 2023


Długo wyczekiwany główny program finansujący działalność przedsiębiorstw z budżetu UE na lata 2021–2027 został wreszcie ogłoszony. Łączna alokacja finansowa z programu na bieżący rok wynosi 21 mld zł i stanowić będzie potencjalne źródło wsparcia dla wielu firm, organizacji badawczych i instytucji wspierających biznes.

Poniżej przedstawiamy terminy i przedmiot najważniejszych pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie dla firm.


Ścieżka SMART

od 21 lutego do 12 kwietnia, od 13 kwietnia do 15 czerwca, od 5 września do 31 października 2023 r. (oraz dodatkowe terminy dla naborów dla konsorcjów oraz dla projektów na rzecz zwiększania dostępności produktów i usług dla osób napotykających bariery poznawcze i fizyczne)

1. Typy projektów: 

  • B+R – badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności, prace nad tworzeniem, rozwojem, testowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług w różnych branżach,
  • wdrożenie innowacji,
  • dodatkowo projekty mogą obejmować działania takie jak: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenianie poprzez działania proekologiczne, internacjonalizacja, rozwój kompetencji kadr.

Dla dużych przedsiębiorstw obowiązkowym elementem projektu jest B+R; MŚP mogą wybierać między B+R a wdrożeniem innowacji.

2. Forma wsparcia: dotacja.

3. Wnioskodawcy: MŚP, duże przedsiębiorstwa, konsorcja.


IPCEI (Important Projects of Common European Interest)

od 15 marca do 14 kwietnia 2023 r.

1. Typy projektów: wysoce innowacyjne w danym sektorze i ważne dla całej UE projekty B+R i pierwszego wdrożenia przemysłowego.

2. Forma wsparcia: dotacja.

3. Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa.


Granty na eurogranty

30 czerwca 2023 r. do 4 czerwca 2024 r.

1. Typy projektów: przygotowanie projektów ubiegających się o dofinansowanie w programach pomocowych UE zarządzanych centralnie.

2. Forma wsparcia: dotacja.

3. Wnioskodawcy: MŚP, organizacje badawcze.


Promocja marki innowacyjnych MŚP

od 20 czerwca do 20 września 2023 r.

1. Typy projektów: promocja marki przedsiębiorców o znaczącym potencjalne eksportowym na rynkach międzynarodowych – udział w targach i konferencjach oraz misjach gospodarczych.

2. Forma wsparcia: dotacja.

3. Wnioskodawcy: MŚP.


Kredyt technologiczny

od 23 marca do 31 maja 2023 r.

1. Typy projektów: wdrożenie własnych lub nabywanych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

2. Forma wsparcia: premia technologiczna – dofinansowanie będące refundacją części kapitałowej kredytu technologicznego.

3. Wnioskodawcy: MŚP.


Kredyt ekologiczny

od 6 czerwca do 17 sierpnia 2023 r.

1. Typy projektów: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury, zmianę źródeł energii na bardziej ekologiczne, inwestycje w nowe lub ulepszone produkty i procesy.

2. Forma wsparcia: premia ekologiczna – dofinansowanie będące refundacją części kapitałowej kredytu ekologicznego.

3. Wnioskodawcy: MŚP, small i midcaps.


IPCEI (Important Projects of Common European Interest) wodorowy

15 marca do 14 kwietnia 2023 r. 

1. Typy projektów: wytwarzanie, dystrybucja i magazynowanie wodoru, w tym opracowanie technologii i systemu wykorzystania wodoru w tych obszarach w ramach realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania.

2. Forma wsparcia: dotacja.

3. Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa.
 W Rödl & Partner doradzamy przedsiębiorstwom w ww. zakresie oraz wspieramy w aplikowaniu o środki z programów pomocowych finansowanych ze środków krajowych oraz UE. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu