Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zezwolenie na działalność w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej uzyskane przed dniem 4 sierpnia 2008 r. a maksymalna wysokość wydatków inwestycyjnych

PrintMailRate-it

Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonują w polskim systemie prawnym od ponad 20 lat. W tym czasie przepisy regulujące działalność podmiotów strefowych ewoluowały, przy czym niektóre zmiany miały zasadniczy charakter. Przykładem istotnej modyfikacji było wprowadzenie górnego limitu pomocy publicznej mocą ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 30 maja 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 746). Zmiana ta wprowadziła wątpliwości interpretacyjne dotyczące limitu wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do inwestorów strefowych, którzy uzyskali zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie art.16 ust.2 ustawy o SSE, w brzmieniu obowiązującym do dnia 4 sierpnia 2008 r.


Powyższe zagadnienie zostało poruszone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. (IBPBI/2/4510-381/15/MS).


Wątpliwości budziło, czy przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na działalność w ramach SSE przed 4 sierpnia 2008 r. podlegają korzystniejszej regulacji, która wśród elementów obligatoryjnych zezwolenia nie wskazywała maksymalnej wysokości wydatków inwestycyjnych. Kwestią sporną było, w jaki sposób zezwolenia te korespondują z nowymi regulacjami prawnymi. Organ podatkowy w analizowanej interpretacji rozstrzygnął, czy wydatki inwestycyjne przekraczające minimalną wartość nakładów inwestycyjnych określonych w zezwoleniu, niezawierającym górnego limitu wydatków inwestycyjnych, uwzględnia się do kalkulacji kwoty pomocy publicznej.


Zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego, podstawą do skorzystania z pomocy publicznej jest uzyskane zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE, przy czym warunki korzystania z tejże pomocy należy definiować w oparciu o stan prawny, który obowiązuje na moment wydania zezwolenia. W uzasadnieniu interpretacji stwierdzono, że brak jest podstaw by wnioskować, że minimalne warunki uprawniające inwestorów do ulg ograniczały jednocześnie górny poziom wydatków kwalifikowanych.


W przypadku, gdy inwestor strefowy działający na podstawie zezwolenia bez górnego limitu wydatków kwalifikowanych poniesie koszty w kwocie wyższej od minimalnej, ma prawo do dalszego korzystania z pomocy z tym jednak zastrzeżeniem, że tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej. Innymi słowy, wydatki inwestycyjne przewyższające minimalny poziom określony w zezwoleniu zwiększają kwotę przysługującego zwolnienia podatkowego, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.


Prawidłowość takiego podejścia znajduje potwierdzenie m.in. w  interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 marca 2015 r. (IBPBI/2/423-1538/14/SD), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lipca 2014 r.  (IBPBI/2/423-391/14/JD) oraz interpretacja indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 maja 2010 r. (IBPBI/2/423-358/10/AK).


Mając powyższe na uwadze zachęcamy Państwa do weryfikacji przysługującej pomocy publicznej.


W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu