Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wydatki na biuro położone poza strefą mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

PrintMailRate-it

Wyrokiem z dnia 22 maja 2015 r. (sygn. akt II FSK 1140/13) Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako: „NSA”), oddalając skargę kasacyjną fiskusa, potwierdził możliwość kwalifikacji wydatków generowanych przez zarząd oraz pracowników go obsługujących znajdujących się poza obszarem Specjalnej strefy ekonomicznej (dalej jako: „SSE”) jako wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodu w SSE (tj. jako wydatki pomniejszające przychód pochodzący ze strefy), jak również możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze SSE, także w części dotyczącej dochodów generowanych wskutek umów zawieranych w biurze znajdującym się poza terenem Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Sprawa, którą zajął się NSA, dotyczyła spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) prowadzącej na terenie SSE działalność produkcyjną, handlową oraz usługową. Spółka wspomnianą działalność prowadzi wyłącznie na terenie strefy - nie prowadząc żądnej pobocznej działalności gospodarczej poza nią. Natomiast z uwagi na fakt zlokalizowania w Warszawie większości centralnych urzędów państwowych oraz gros biur jej kontrahentów, Spółka zdecydowała się otworzyć biuro w Warszawie, w którym znajduje się także siedziba zarządu. W warszawskim biurze Spółka zatrudnia niewielką liczbę pracowników w celu zapewnienia obsługi administracyjnej zarządu oraz, w pewnym zakresie, również fabryki znajdującej się na terenie SSE. W związku z ponoszonymi kosztami m.in. na najem powierzchni biurowej, zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia pracownicze, Spółka wystąpiła do Ministra Finansów o interpretację indywidualną dotyczącą możliwości zaliczenia powyższych wydatków do kosztów pomniejszających dochód z działalności strefowej podlegający zwolnieniu. Ponadto Spółka chciała potwierdzić, iż dla potrzeb zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze SSE nie ma obowiązku wydzielenia organizacyjnego zarządu, jego biura i pracowników spoza strefy.

 

Spółka stanęła na stanowisku, że działalność biura zarządu oraz funkcje realizowane przez pracowników w nim zatrudnionych nie stanowią działalności gospodarczej, stąd nie ma konieczności wydzielenia organizacyjnego tej działalności z działalności prowadzonej na terenie SSE, a jednocześnie koszty funkcjonowania zarządu oraz wynagrodzenia pracowników stanowią koszty działalności strefowej przedsiębiorcy. 

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 stycznia 2012 r. o sygn. IPPB3/423-927/11-2/MS nie zgodził się z przedstawionymi przez Spółkę argumentami.

 

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1641/12), a następnie do NSA. W obu instancjach przyznano Spółce rację. Sądy zgodnie uznały, iż z punktu widzenia realizacji celów strefy zupełnie obojętnym jest to, gdzie zawierana jest umowa skutkująca przychodem z działalności gospodarczej w SSE. Natomiast co do wydatków ponoszonych na biuro oraz pracowników, najpierw WSA a następnie NSA uznały, iż wydatki te służą prowadzeniu działalności w strefie i tym samym stanowią koszty uzyskania przychodu w strefie.

 

Omawiane wyroki potwierdzają brak konieczności wydzielenia organizacyjnego zarządu, jego biura i pracowników spoza Specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli ponoszone wydatki na utrzymanie biura i zatrudnionych w nim pracowników związane są wyłącznie z działalnością strefową przedsiębiorcy. Do kwestii możliwości zaliczenia określonych wydatków ponoszonych poza strefą do kosztów strefowych należy jednak podchodzić bardzo ostrożnie, analizując szczegółowo stan faktyczny występujący w danej sprawie i mając na uwadze często negatywne opinie fiskusa w tym zakresie oraz zmienną linię orzeczniczą sadów administracyjnych.

 

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z działalnością w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu