Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Odszkodowanie dla przedsiębiorcy działającego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie jest przychodem strefowym

PrintMailRate-it

30 maja 2016 r.

 

26 kwietnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał niekorzystaną dla podatników interpretację indywidualną (sygn. IBPB-1-3/4510-266/16/JKT), zgodnie z którą odszkodowanie otrzymane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej SSE nie jest przychodem strefowym.

 

Spółka (Wnioskodawca) planowała zawarcie umowy ubezpieczenia majątku zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie SSE. Wystąpiła więc z pytaniem, czy odszkodowanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych (np. pożar, powódź), mające zrekompensować uszczerbek w mieniu oraz utracone zyski/korzyści (wynikające z braku możliwości wygenerowania zysku z uwagi na wstrzymanie produkcji na czas związany z usunięciem szkody), będzie stanowiło przychód z działalności zwolnionej.

 

Organ podatkowy (uznając za nieprawidłowe stanowisko Spółki) wskazał, że wolny od podatku dochodowego jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w zakresie określonym w zezwoleniu. Zwolnieniu nie podlegają dochody „związane z działalnością”, lecz „dochody z działalności” określonej w zezwoleniu i prowadzonej na terenie SSE.

 

Organ podkreślił przy tym, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt. 34 ustawy o CIT nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje więc wszystkich dochodów przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie SSE, lecz tylko te dochody, które zostały uzyskane z działalności określonej w zezwoleniu.

 

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo NSA w wyroku z dnia 09.10.2013 r. (sygn. II FSK 2766/11) stwierdził, że przychody w postaci odszkodowania nie są następstwem działalności produkcyjnej spółki, lecz wynikają z odrębnej umowy z zakładem ubezpieczeń. Dochody z innej działalności operacyjnej spółki oraz inne dochody pozostają poza zwolnieniem.

 

Interpretacja z dnia 26.04.2016 r. wskazuje na zmianę dotychczasowego, korzystnego dla podatników podejścia organów skarbowych w tym zakresie. W przeszłości (wbrew stanowisku prezentowanemu w orzecznictwie) organy skarbowe zezwalały bowiem na zliczanie odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela (np. w związku z pożarem w zakładzie na terenie SSE) do przychodów zwolnionych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25.08.2015 r. sygn. IPTPB3/4510-184/15-2/IR oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24.08.2011 r., sygn. IBPBI/2/423-612/11/AP).

 

W świetle zmiany podejścia organów skarbowych, w celu uniknięcia potencjalnych ryzyk podatkowych, zalecamy przeanalizowanie dotychczasowych zasad rozliczania otrzymywanych odszkodowań.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią zaproponują także doradztwo podatkowe oraz doradztwo prawne w obszarze SSE jak i w innych obszarach Państwa działalności.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu