Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Działalność w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie kilku zezwoleń – kolejne wyroki

PrintMailRate-it

Informowaliśmy Państwa o zmianie wykładni organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie rozliczania pomocy publicznej wynikającej z kilku zezwoleń strefowych.

 

Bardzo często podmioty funkcjonujące w Specjalnej strefie ekonomicznej prowadzą działalność na podstawie więcej niż jednego zezwolenia. Sytuacja, w której przedsiębiorcy prowadzili jedną ewidencję dla kilku zezwoleń na działalność w SSE przez lata nie budziła zastrzeżeń organów skarbowych. Nie stanowiło też problemu wykorzystywanie najpierw limitu pomocy publicznej wynikającego z chronologicznie starszego zezwolenia, a dopiero potem z kolejnych. Pod koniec 2014 roku stanowisko Ministra Finansów uległo jednak zmianie – obecnie wydawane interpretacje jednogłośnie nakazują prowadzenie osobnej ewidencji dla każdego zezwolenia oraz zakazują chronologicznego wykorzystywania pomocy publicznej. Istotne jest także, że Minister Finansów dokonuje zmian wcześniej wydanych pozytywnych interpretacji.


Przykładem może być tutaj zmiana interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2015 r. (DD10.8221.199.2015.MZB). Organ uznał, iż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE przedsiębiorca powinien oceniać dopuszczalny limit korzystania z pomocy publicznej odrębnie w odniesieniu do każdego posiadanego zezwolenia. Nie jest zatem możliwe sumowanie pomocy publicznej wynikającej łącznie ze wszystkich posiadanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE i chronologiczne wykorzystywanie limitów wynikających z poszczególnych zezwoleń. W konsekwencji, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadzić działalność na terenie strefy, zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 ustawy o CIT. Ewidencja taka powinna pozwolić wyodrębnić poniesione wydatki związane z każdym zezwoleniem. Umożliwić ma to rozliczanie wszystkich projektów z osobna.

 

Nadzieję dają jednak najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych. W wyroku z 14 czerwca 2016 r. (sygn. akt I SA/Rz 345/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uznał, że przychody i koszty przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE ustalane są na ogólnych zasadach określonych w przepisach podatkowych. Dotyczą dochodu powstałego na skutek prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, nie zaś dochodu powstałego na skutek wdrożenia inwestycji czy zatrudnienia pracowników. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odwołuje się do zezwolenia i nie traktuje tego zezwolenia jako źródła, które wyznacza określone koszty i przychody tworzące dochód zwolniony od podatku – te powstają na skutek prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE. Brakuje także prawnej podstawy do uznania, że przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji dla każdego zezwolenia. Jedynie w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem SSE, obie sfery działalności muszą być wydzielone organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. Prawidłowości stanowiska korzystnego dla spółki nie zaprzecza także okoliczność określenia maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej wynikającej z poszczególnych zezwoleń, albowiem wyznaczają one jedynie limit możliwego wykorzystania tej pomocy.

 

Wyrok jest nieprawomocny, jednak powiela stanowisko wyrażone już we wcześniejszym wyroku WSA w Rzeszowie z 8 grudnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 1035/15). Możliwe że okaże się to początkiem przychylnej podatnikom linii orzeczniczej. 

 

Jeśli posiadają Państwo więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, zalecamy analizę sposobu kalkulacji pomocy publicznej oraz dokumentacji jej wykorzystania. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie pomogą w związku z prowadzeniem działalności w kilku specjalnych strefach ekonomicznych.

 

Odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego oraz udzielą wsparcia w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu