Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Działalność w specjalnych strefach ekonomicznych a udział podmiotów zewnętrznych w procesie produkcji wyrobów strefowych

PrintMailRate-it

Organy podatkowe prezentują często stanowisko, iż przedsiębiorca strefowy nie może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym w takim zakresie, w jakim produkcja wymaga częściowego udziału zewnętrznych kooperantów (por. m. in. interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 06.05.2014 r., sygn. ITPB1/415-150c/14/WM czy też interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02.09.2013 r., sygn. ILPB3/423-268/13-2/AO).

 

Pod koniec 2014 r. zapadły także wyroki przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (wyroki z 19.11.2014 r.: sygn. akt II FSK 2750/12, II FSK 2826/12, II FSK 2887/12) dotyczące możliwości korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej w przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w procesie produkcji wyrobów objętych zezwoleniem.
 
Kształtująca się obecnie linia orzecznicza sądów administracyjnych pokazuje, że zwolnieniu podatkowemu podlegają nie tylko przychody i związane z nimi koszty będące bezpośrednim wynikiem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, ale także przychody i koszty ich uzyskania z działalności niezbędnej do prowadzenia działalności głównej (zwolnionej). W obecnych realiach wymogi technologiczne często zmuszają bowiem do korzystania w pewnym stopniu z dodatkowych, pomocniczych usług świadczonych przez inne podmioty. 
 
Każdy przypadek należy jednak oceniać indywidualnie. Nie powinno się także przekraczać „granicy” zlecania usług pomocniczych w wytwarzaniu wyrobów strefowych. Przede wszystkim należy więc badać, czy czynności zlecane innym podmiotom (czy to w SSE czy to poza nią) mają charakter akcesoryjny (pomocniczy) oraz niezbędny w procesie produkcji.
 
W wyżej wymienionych wyrokach NSA, po analizie piśmiennictwa, praktyki organów interpretacyjnych oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego, wskazał iż kryteriami pozwalającymi na zwolnienie z podatku dochodowego dochodu osiągniętego z produkcji strefowej przy udziale usług zakupionych od podmiotów spoza strefy, mogą być następujące okoliczności: 
  1. Nadanie towarom produkowanym przez przedsiębiorcę strefowego nowej jakości dodanej, 
  2. sytuacja, w której usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne stanowią jedną z faz produkcji produkowanych i sprzedawanych przez podmiot strefowy wyrobów, a produkcja i sprzedaż wyrobów mieści się w zakresie PKWiU określonym w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
  3. istnienie ścisłego, funkcjonalnego i nierozerwalnego związku pomiędzy czynnościami podstawowymi wykonanymi na terenie strefy, a czynnościami wykonanymi poza strefą, przy czym te ostatnie muszą mieć charakter pomocniczy (akcesoryjny) wobec tych wykonanych na terenie strefy (tu z powołaniem na wyrok NSA z dnia 15.12.2011 r., sygn. akt II FSK 1139/10),
  4. podejmowanie kluczowych dla danej działalności gospodarczej decyzji na terenie geograficznym Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Omawiane wyroki potwierdzają możliwość korzystania z działalności kooperantów znajdujących się na terenie tej samej specjalnej strefy ekonomicznej, jak również poza nią w przypadku, gdy dla wytworzenia produktu finalnego konieczne są usługi pomocnicze. W przypadku korzystania z takich usług warto jednak wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w celu uniknięcia ewentualnych sporów z organami podatkowymi. 
 
W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w specjalnej strefie ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią zaproponują także doradztwo podatkowe oraz doradztwo prawne w obszarze SSE jak i w innych obszarach Państwa działalności.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu