Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Delokalizacja bądź zamknięcie zakładu działającego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a pomoc regionalna

PrintMailRate-it

Artykuł 13 Rozporządzenia Komisji Europejskiej uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z  rynkiem wewnętrznym stanowi, że przepisy o pomocy regionalnej nie stosują się do beneficjentów, którzy zamknęli taką samą lub podobną działalność na terenie EOG w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy regionalnej. Oznacza to, że przedsiębiorcy objęci dyspozycją tego przepisu nie mogą się ubiegać o pomoc regionalną na zwykłych zasadach i muszą złożyć wniosek o wyrażenie zgody na przyznanie pomocy regionalnej, bezpośrednio do Komisji Europejskiej. 

 

Dotychczas nie istniały jasne wytyczne dotyczące interpretacji użytych w przepisie sformułowania „beneficjent, który zamknął taką samą lub podobną działalność w  Europejskim Obszarze Gospodarczym”, a odpowiednie zrozumienie tego przepisu jest kluczowe dla tych spośród przedsiębiorców strefowych, którzy planują delokalizację zakładu, otwarcie nowego i zamknięcie starego zakładu bądź likwidację jednego z kilku zakładów i chcą skorzystać z pomocy regionalnej. W maju 2015 r. Komisja Europejska opublikowała na platformie ECN ET wiążące wyjaśnienie w tym przedmiocie, które przybliżamy Państwu poniżej.
 

Pojęcie „zakończenia działalności”


Pojęcie „zakończenia działalności” powinno być zdaniem Komisji Europejskiej rozumiane nie tylko jako całkowite zamknięcie, czyli likwidację z redukcją zatrudnienia o 100%, ale również jako działania skutkujące istotnym zmniejszeniem zatrudnienia, czyli redukcją zatrudnienia o co najmniej 50% lub o co najmniej 100 etatów. Jeżeli zatem beneficjent pomocy publicznej zmniejszy o co najmniej 50% zatrudnienie w zakładzie na terenie państwa członkowskiego EOG, to jeśli w ciągu dwóch lat od tego zdarzenia będzie chciał otworzyć kolejny zakład w innym państwie EOG, nie będzie się kwalifikował do objęcia pomocą regionalną. 
 

Zakres terytorialny


Przepis art. 13 pkt d) Rozporządzenia ma zastosowanie do sytuacji, w których przedsiębiorca kończy działalność w jednym z państw EOG, a rozpoczyna ją w innym i tam chce skorzystać z pomocy publicznej. Taki przedsiębiorca jest objęty dyspozycją przepisu pkt d), a tym samym nie może ubiegać się o pomoc regionalną na zwykłych zasadach. Zamknięcie jednego i otwarcie innego zakładu na terenie tego samego państwa członkowskiego EOG nie skutkuje zatem utratą prawa do ubiegania się o  pomoc regionalną. 
 

Konieczność uzyskania zgody Komisji Europejskiej na pomoc regionalną


Beneficjent, który w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy indywidualnej zakończył działalność na terenie któregoś z państw członkowskich bądź planuje zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności na terenie innego państwa członkowskiego EOG w ciągu dwóch lat od zakończenia objętej pomocą inwestycji jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Komisję Europejską i zwrócić się do Komisji z wnioskiem o wyrażenie zgody na przyznanie pomocy regionalnej. 
 
Reasumując, delokalizacja zakładu w ramach tego samego państwa członkowskiego EOG (przeniesienie zakładu w ramach tej samej SSE lub do innej SSE na terenie Polski) nie rodzi konieczności uzyskania zgody Komisji Europejskiej na przyznanie pomocy publicznej. 

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej strefie ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu