Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Upadłość konsumencka - kiedy ogłosić?

PrintMailRate-it

Wróć>> 

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie skuteczny, jeżeli zostały spełnione warunki przewidziane w ustawie prawo upadłościowe (dalej jako ustawa). Te warunki to między innymi:

  • niewypłacalność – osoba składająca wniosek musi być niewypłacalna, co oznacza, że trwale nie jest w stanie uregulować swoich długów,
  • niewypłacalność nie powstała w wyniku umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa – osoba składająca wniosek nie może doprowadzić w sposób zawiniony do swojej sytuacji finansowej,
  • brak wcześniejszego postępowania upadłościowego – w stosunku do osoby składającej wniosek nie mogło się toczyć postępowanie upadłościowe w ciągu ostatnich 10 lat.

 

Niewypłacalność

O niewypłacalnym dłużniku można mówić w razie spełnienia jednej z dwóch przesłanek określonych w art. 11. ustawy. Pierwsza z nich, utrata zdolności płatniczej, ma charakter uniwersalny i odnosi się do wszystkich dłużników. Druga, przewaga zobowiązań nad majątkiem ma charakter uzupełniający i odnosi się do określonych jednostek organizacyjnych. W przypadku upadłości konsumenckiej należy badać wyłącznie pierwszą z powyższych przesłanek.

 

Zgodnie z ustawą dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Utracenie zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych następuje jeżeli dłużnik nie reguluje długu przez ponad trzy miesiące, a dług jest długiem pieniężnym i jest wymagalny – wierzyciel jest uprawniony do wystąpienia o zapłatę na drogę postępowania sądowego. Wierzyciel nie zawsze jest do tego uprawniony, gdyż wielokrotnie się zdarza, że nie upłynął jeszcze termin zapłaty długu lub termin zapłaty nie został określony.

 

Istotne jest, że w przypadku upadłości konsumenckiej można skutecznie złożyć wniosek nawet w przypadku posiadania tylko jednego wierzyciela, w przeciwieństwie do postępowań upadłościowych dotyczących przedsiębiorców – tam warunkiem jest posiadanie co najmniej dwóch.


Skuteczne złożenie wniosku

Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości może spowodować istotne skutki w sytuacji prawnej i finansowej dłużnika. Nieprzemyślane działanie powodujące oddalenie wniosku przez sąd może skutkować brakiem możliwości złożenia ponownego wniosku przez okres 10 lat. Ponadto rozważając możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej trzeba mieć świadomość, że może się to wiązać z utratą majątku prywatnego, który będzie spieniężony na poczet zaspokojenia żądań wierzycieli. Z drugiej strony złożenie wniosku o upadłość konsumencką we właściwym czasie może wiązać się z umorzeniem niespłaconych długów przez sąd upadłościowy. Sytuacja każdego dłużnika powinna być rozpatrywana indywidualnie, a w jej rozpatrzeniu pomóc może kontakt z fachowym doradcą. Na pewno warto rozważyć taki krok jeżeli od dłuższego czasu dłużnik ma znaczne trudności w spłacie swoich zobowiązań, a wierzyciele przesyłają kolejne ponaglenia. 

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w temacie, eksperci Rödl & Partner pozostają do dyspozycji w biurach w  Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

 

Dawid Zwijacz

 

14.06.2019

 

Wróć>> ​

Kontakt

Contact Person Picture

Dawid Zwijacz

radca prawny

+48 12 213 25 71

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu