Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości od 1 lipca 2023

PrintMailRate-it

​Karolina Sieraczek

10 lipca 2023


Przypominamy, że od 1 lipca 2023 r. nie obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego. Oznacza to odpowiednio rozpoczęcie biegu lub odwieszenie zawieszonych terminów, m.in. w zakresie składania wniosków o ogłoszenie upadłości

Regulacje covidowe


W trakcie trwania pandemii COVID-19 bieg ustawowego terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał przerwaniu – jeśli stan niewypłacalności dłużnika powstał w tym okresie z powodu COVID-19.
 

Terminy na zgłoszenie wniosku 


Przedsiębiorcy, którym w dalszym ciągu grozi niewypłacalność, powinni dokonać analizy swojej sytuacji uwzględniając fakt, że mają obecnie 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli okoliczności powstania stanu niewypłacalności powstały już w trakcie trwania pandemii i są one ściśle związane z trwającą pandemią COVID-19, termin na złożenie wniosku liczony jest od 1 lipca 2023 r. 

W innych przypadkach termin ustawowy należy liczyć od momentu zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości. 

Sankcje


Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości pociąga za sobą nie tylko sankcje cywilnoprawne czy administracyjne, ale także karne. Reprezentanci podmiotów gospodarczych narażają się na daleko idące konsekwencje w stosunku do swojego majątku i osoby, jeżeli nie dopełnią obowiązków we właściwym czasie. Przepisy przewidują m.in.: 

  • odpowiedzialność za zobowiązania własnym majątkiem, 
  • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zakaz pełnienia funkcji reprezentanta czy pełnomocnika spółki handlowej.

Kontakt

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu