Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Restrukturyzacja spółek

PrintMailRate-it

Karolina Sieraczek

15 maja 2021 r.

 

Spółka, która utraciła płynność finansową nie musi zmierzać do upadłości. Przepisy przewidują sposoby ratowania podmiotów gospodarczych, a jednym z nich jest restrukturyzacja. To działanie naprawcze – pozwala na odzyskanie stabilności finansowej i umożliwia dalszy rozwój firmy.


Restrukturyzacja – definicja i zastosowanie


Restrukturyzacja spółki to działania podejmowane w różnych sferach jej działalności, których celem jest poprawa sytuacji finansowej i pozycji na rynku. W zależności od struktury firmy mogą to być działania w sferze kapitałowej lub organizacyjnej. Zazwyczaj sporządza się plan restrukturyzacyjny  przed wdrożeniem zmian w funkcjonowaniu spółki. Jeżeli został  precyzyjnie opracowany (z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania spółki) i następnie w pełni wdrożony, może przynieść oczekiwane efekty.


W jakim celu stosowana jest restrukturyzacja spółek? Każdorazowo jest nim poprawa sytuacji podmiotu gospodarczego. Postępowanie restrukturyzacyjne umożliwia przedsiębiorstwom osiągnąć porozumienie z wierzycielami i wypracować rozwiązania dogodne dla każdej ze stron. W wielu sytuacjach restrukturyzacja spółki to jedyny sposób, aby zapobiec jej niewypłacalności i – w konsekwencji – upadkowi.


Restrukturyzacja spółek – zakres przedmiotowy


Postępowaniem restrukturyzacyjnym mogą zostać objęte spółki kapitałowe, osobowe i cywilne. Jak przebiega ich restrukturyzacja? Może zostać przeprowadzona w ramach jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.


Nie zawsze przeprowadzenie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego jest koniecznością. Wiele zależy od sytuacji finansowej spółki.


Restrukturyzacja spółek kapitałowych


Do spółek kapitałowych zalicza się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Restrukturyzacja spółek kapitałowych jest możliwa poprzez m.in. ich łączenie  (również w formie przejęcia) lub podział. W niektórych przypadkach sposobem na odzyskanie płynności finansowej jest przekształcenie spółki.


Restrukturyzacja spółek osobowych


Restrukturyzacja spółek osobowych to nie  jedyne dostępne rozwiązanie. Możliwe jest też przeprowadzenie restrukturyzacji innych rodzajów spółek, tzw. osobowych, do których zalicza się m.in. spółkę jawną.


Restrukturyzacja spółek osobowych czy kapitałowych ma zawsze pierwszeństwo przed upadłością. Wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego jest też alternatywą dla spółek, które mają możliwość wybrnięcia z kłopotów finansowych.


Restrukturyzacja spółki z o.o.


Restrukturyzacja spółki z o.o. może zostać przeprowadzona w taki sposób, że zostanie objęta ochroną przed egzekucjami komorniczymi. Dzięki temu spółka otrzymuje realną szansę na podniesienie swojej wartości i spłatę należności.


Restrukturyzacja spółki cywilnej


Restrukturyzacja spółki cywilnej jest niestandardowa, gdyż nie ma zdolności restrukturyzacyjnej. W tym przypadku stroną prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego są wspólnicy.


Restrukturyzacja spółki jawnej


Restrukturyzacja spółki jawnej może polegać m.in. na jej połączeniu z inną spółką jawną. Odbywa się to poprzez zawiązanie jednej ze spółek kapitałowych. Dotyczy to spółek z o.o. lub akcyjnych.


Restrukturyzacja spółki akcyjnej


Zmiana otoczenia biznesowego czy utrata kluczowych kontrahentów mogą spowodować, że restrukturyzacja spółki akcyjnej będzie niezbędna. Analogicznie jak w każdym innym postępowaniu konieczne będzie opracowanie planu i wypracowanie układu – porozumienia z wierzycielami.


Kiedy rozpocząć restrukturyzację spółki?


Postępowanie restrukturyzacyjne jest wdrażane w spółkach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Częstym problemem jest stwierdzenie, czy występują przesłanki pozytywne do zainicjowania restrukturyzacji. Z pomocą przychodzi Rödl & Partner, proponując kompleksowe doradztwo, które obejmuje zarówno restrukturyzacje, jak i przekształcenie spółek. Wśród naszych usług znajduje się także likwidacja spółek.


Nie zawsze jednak restrukturyzacja jest możliwa. W jej kontekście mówi się także o przesłankach negatywnych. Jeżeli rezultatem postępowania restrukturyzacyjnego byłoby pokrzywdzenie wierzycieli, brak możliwości  bieżącego zaspokajania kosztów postępowania lub zobowiązań powstałych po otwarciu przez zadłużoną spółkę, to jego wdrożenie nie ma racji bytu. Wówczas pozostaje likwidacja spółki lub postępowanie upadłościowe.


Dlaczego warto korzystać z doradztwa w zakresie restrukturyzacji spółek?


Restrukturyzacja spółek to szansa na odzyskanie płynności finansowej zwłaszcza dla tych podmiotów,  które ją utraciły. Aby w pełni wykorzystać tę możliwość, warto skorzystać ze wsparcia ekspertów. Opracowanie planu odbudowy pozycji na rynku i poprawy płynności finansowej wymaga przeprowadzenia analizy. Doradcy Rödl & Partner pomagają dobrze przygotować się do postępowania restrukturyzacyjnego i osiągnąć zamierzony efekt – czyli oddłużenie. 

Kontakt

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu