Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Spółki komandytowe a sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

PrintMailRate-it

Karolina Sieraczek

20 stycznia 2021 r.

 

Do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych w 2020 r. terminach zapłaty, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało dziś także, że spółki nieruchomościowe mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2021, tj. nie wcześniej niż w styczniu 2022 r.


Od czego warto zacząć


Dane podmiotów, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podmioty będące w tzw. podatkowych grupach kapitałowych można zweryfikować na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/2019-indywidualne-dane-podatnikow-CIT. Warto sprawdzić czy wśród wymienionych podmiotów znajduje się Państwa spółka lub wspólnicy spółek, w tym wspólnicy spółek komandytowych, którzy byli podatnikami podatku CIT.


Należy pamiętać, że przychód czy przynależność do kapitałowej grupy podatkowej to nie jedyne kryteria kwalifikujące do złożenia sprawozdania. Dane umieszczone w wykazie należy również zbadać pod względem aktualności. 


Czy spółki komandytowe składają sprawozdanie


Do 1 stycznia 2021 r. podatnikami podatku CIT w spółkach komandytowych byli wspólnicy spółek komandytowych, a nie  spółki komandytowe. Pomimo że spółki te występowały w obrocie gospodarczym i zawierały transakcje handlowe, nie spełniały w 2019 r. czy 2020 r. przesłanki „podatnika”.
W przypadku występowania większej liczby wspólników w spółkach komandytowych może dojść do sytuacji, w której spółka komandytowa uzyska przychody z działalności powyżej 50 mln euro. Jednak podział  przychodu na poszczególnych wspólników powoduje, że żaden z nich nie będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania – jeżeli zakładamy, że to właśnie oni są podatnikami podatku dochodowego za rok 2019 r. czy 2020 r.


Warto zastanowić się czy nie mamy w tym przypadku do czynienia z luką prawną. Czy w takiej sytuacji spółki komandytowe powinny składać sprawozdanie, czy powinni je złożyć jedynie wspólnicy? Dodatkowo pojawia się pytanie czy wspólnicy powinni złożyć sprawozdanie za spółkę komandytową, tzn. podać dane dotyczące spółki komandytowej?
W nadchodzących latach problem ten nie będzie już aktualny, ponieważ od 2021 r. podatnikami są spółki komandytowe i to ich przychody będą oceniane w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania.


Podmioty zagraniczne


Należy pamiętać, że również podmioty zagraniczne, będące podatnikami podatku dochodowego w Polsce, muszą zweryfikować czy nie podlegają wskazanym obowiązkom. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ma również zastosowanie do nich. W tym przypadku złożenie sprawozdania może nastręczać jeszcze większych trudności niż podmiotom polskim.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wskazanego tematu, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy zaproponują optymalne rozwiązania dla Państwa sytuacji.

Kontakt

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu