Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.e-Doręczenia - określono termin na założenie elektronicznej skrzynki na doręczenia

PrintMailRate-it

Łukasz Napiórkowski

23 sierpnia 2023


Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r. wprowadziła regulacje, które modyfikują funkcjonowanie spółek handlowych w zakresie zasad komunikacji z organami administracji publicznej oraz sądami. Ustawa ta nakłada m.in na spółki handlowe obowiązek stosowania tzw. e-Doręczeń, a także wprowadza dodatkowe regulacje związane z fikcją doręczenia pism elektronicznych.

e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Kogo dotyczy?

Nowe obowiązki dotyczą m.in. podmiotów niepublicznych wpisanych do KRS. Oznacza to, że obowiązek został nałożony na:
      • spółki komandytowe,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne.

Terminy

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Ministra Cyfryzacji określono następujące terminy na wdrożenie:
  • od 10 grudnia 2023 r. – wszystkie nowe podmioty niepubliczne wpisywane do KRS,
  • do 10 marca 2024 r. – niezbędne kroki muszą wykonać wszystkie podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 r.

Co należy zrobić?

Wskazane podmioty mają obowiązek:
  • utworzenia skrzynek do e-Doręczeń,
  • wyznaczenia administratora skrzynki do doręczeń, który uprawniony będzie do aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych i zarządzania skrzynką.

Adresy elektroniczne podmiotów zobowiązanych zostaną ujawnione w bazie adresów elektronicznych będących rejestrem publicznym i staną się równoważną formą doręczeń oficjalnej korespondencji od organów administracji publicznej oraz sądów.

Starania o uzyskanie adresu do doręczeń elektronicznych należy rozpocząć odpowiednio wcześniej, aby zdążyć przed terminem granicznym.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rejestracji skrzynki elektronicznej oraz ustanowienia jej administratora? Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Łukasz Napiórkowski

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu