Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej

PrintMailRate-it

​Maciej Ogórek

17 maja 2023


W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. 

Nowelizacja podyktowana jest ostatnimi zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi przyznania pracownikom dodatkowych uprawnień, w szczególności związanych z rodzicielstwem. 

Zmiana rozporządzenia uzupełnia dokumenty, które znajdą się w aktach osobowych. Część B akt osobowych obejmie dodatkowo: 

  • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek;
  • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika;
  • dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy.

Dodatkowo uzupełnieniu uległ katalog dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę dla każdego pracownika, o którym mowa w §  6 pkt 1 b Rozporządzenia. W dokumentacji tej znajdą się dodatkowo:

  • wniosek dotyczący ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (art. 1481 Kodeksu pracy);
  • wniosek dotyczący ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego (art. 1731 Kodeksu pracy). 

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 9 maja i wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia. 


Chcesz wiedzieć więcej na temat zmian w Kodeksie pracy oraz nowych obowiązków dla pracodawców i pracowników? Skontaktuj się z nami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Ogórek

radca prawny

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu