Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce – zmiany w specustawie

PrintMailRate-it

​Małgorzata Kolasa-Dorosz

28 kwietnia 2023


W Senacie prowadzone są obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany mają przede wszystkim na celu wydłużenie – z 24 sierpnia 2023 r. do 4 marca 2024 r. – legalności pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Zgodnie z projektem ustawy – jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jest zatem beneficjentem specustawy) – jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do 4 marca 2024 r. (a nie jak dotychczas do 24 sierpnia 2023 r.). 

Dla obywateli Ukrainy – rodziców lub opiekunów będących beneficjentami specustawy, których niepełnoletnie dzieci w dniu 4 marca 2024 r. uczęszczać będą do przedszkola lub szkoły w Polsce, proponuje się wydłużenie legalności pobytu do 31 sierpnia 2024 r. 

Wydłużenie terminu do 4 marca 2024 r. ma dotyczyć również okresów ważności m.in.: wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, a także kart pobytu, jeżeli ostatni dzień okresu ich ważności przypada w okresie od 24 lutego 2022 r. 

Wprowadzenie i obowiązywanie zmian dla obywateli Ukrainy zależeć będzie od wyniku prac w Senacie oraz dalszego przebiegu procesu legislacyjnego. W przypadku ich przyjęcia zmiany w specustawie ukraińskiej wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Chcesz wiedzieć więcej na temat zmian w ustawie? Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Małgorzata Kolasa-Dorosz

prawnik

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu