Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Duże zmiany w umowach o pracę na okres próbny

PrintMailRate-it

​Joanna Wcisło-Jaśkowska

30 sierpnia 2022 r.


Projekt zmian w Kodeksie pracy – związany z wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE – przewiduje duże zmiany w zasadach zawierania umów o pracę na okres próbny.

Projekt zmienia dotychczasową zasadę, że każda umowa o pracę na okres próbny może być zawarta na 3 miesiące.

Nowe zasady


Zgodnie z nowymi przepisami umowę o pracę na okres próbny z danym pracownikiem zawiera się na czas nieprzekraczający:

  • 1 miesiąca – jeśli pracodawca zamierza zawrzeć z tym pracownikiem, po upływie okresu próbnego, umowę o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
  • 2 miesięcy – jeśli pracodawca zamierza zawrzeć z tym pracownikiem, po upływie okresu próbnego, umowę o pracę na czas określony wynoszący pomiędzy 6 a 12 miesięcy.

Tym samym umowa o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące będzie mogła zostać zawarta z pracownikiem w przypadku zamiaru zawarcia – po upływie okresu próbnego – umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy lub dłużej oraz na czas nieokreślony.

Ponadto projektowane zmiany przewidują, że obowiązkowym elementem umowy o pracę na okres próbny wynoszący 1 lub 2 miesiące będzie wskazanie okresu, na który strony – po upływie okresu próbnego – zamierzają zawrzeć umowę o pracę na czas określony. 

Co to oznacza dla pracodawców


Powyższe zmiany spowodują duże komplikacje dla pracodawców, którzy de facto już w chwili zawierania umowy o pracę na okres próbny będą musieli określić swój zamiar dotyczący dalszego zatrudnienia pracownika po upływie okresu próbnego. 

Pozostałe zmiany


Projekt nowelizacji przewiduje również dwa inne nowe postanowienia, które mogą się znaleźć w umowie o pracę na okres próbny:

  • postanowienie o możliwości jednokrotnego wydłużenia 1-miesięcznego lub 2-miesięcznego okresu próbnego o maksymalnie 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy;
  • postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

Zgodnie z treścią dyrektywy nowe przepisy Kodeksu pracy powinny wejść w życie od 1 sierpnia 2022 r. Jednak prace nad projektem wciąż trwają, a uchwalenie nowych przepisów przez Sejm nastąpi prawdopodobnie do końca 2022 r. 

Pracodawcy powinni jednak z wyprzedzeniem przygotować się na nadchodzące zmiany, ponieważ przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów będzie prawdopodobnie bardzo krótki – tylko 21 dni od dnia ogłoszenia zmian w Dzienniku Ustaw.

Jeżeli masz pytania dotyczące zmian w umowach o pracę na okres próbny, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Małaniuk

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu